Eerdere nieuwsbrieven

Mei 2023
Februari 2023
December 2022
November 2022
September 2022

Juli 2022
Mei 2022
Februari 2022

Meer

Aanmelden voor een van onze nieuwsbrieven?

* IQ nieuwsbrief

Academie voor Betaalbaarheid van zorg

* Programma Doen of laten?

Promotie Nienke de Vries-Farrouh

Op dinsdag 9 juni 2015 heeft drs. Nienke de Vries-Farrouh haar proefschrift getiteld: 'Managing the decline: physical therapy in frail elderly' succesvol verdedigd.

In dit proefschrift wordt de ontwikkeling en evaluatie van een fysiotherapeutische behandelstrategie (Coach2Move) voor kwetsbare ouderen met mobiliteitsproblemen beschreven. Bij kwetsbare ouderen is vaak sprake van meerdere problemen. Lichamelijke klachten leiden vaak tot een gebrek aan initiatief en eenzaamheid. Er ontstaat een vicieuze cirkel, waarbij de oudere steeds meer afhankelijk wordt van zorg. In dit onderzoek hebben we gemeten of een persoonlijke benadering in de Coach2Move-aanpak door een geriatriefysiotherapeut beter werkt met minder behandelingen dan reguliere fysiotherapie. Bij de Coach2Move aanpak worden de problemen in kaart gebracht, waarna met de oudere een plan van aanpak wordt opgesteld om zelf weer lichamelijk actief te worden. De ouderen in de Coach2Move groep waren zes maanden na de start van de interventie meer lichamelijk actief en minder kwetsbaar dan ouderen die behandeld waren met reguliere fysiotherapie. Het aantal valincidenten was gelijk, maar de gemiddelde totale zorgkosten en het aantal ernstige incidenten waren lager in de Coach2Move groep.

Haar promotors waren prof. dr. M.W.G. Nijhuis-van der Sanden, prof. dr. M.G.M. Olde-Rikkert, haar co-promoters waren dr. J.B. Staal en dr. P.J. van der Wees.

Sinds november 2014 werkt Nienke de Vries-Farrouh als postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling neurologie (Parkinson Centrum Nijmegen) van het Radboudumc.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht