Zorg in de laatste levensfase: evaluatie van twee interventies

Afbeelding nieuws Mirrian

Uit internationaal en nationaal onderzoek blijken grote verschillen in het zorggebruik, de zorgintensiteit en ook de kwaliteit (van leven) in de laatste levensfase. Vroegtijdige planning van (palliatieve) zorg is van groot belang en leidt tot betere zorg: een hogere kwaliteit van leven; minder gebruik van zorg, diagnostiek en geneesmiddelen; en meer tevredenheid met de zorg. De afdeling IQ healthcare van het Radboudumc  evalueert de resultaten van twee interventies die tot doel hebben om de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren. Hieronder een korte toelichting op beide interventies.

Eerste project: Evaluatie nieuwe te ontwikkelen NHG-scholing "Advance Care Planning"
Advance Care Planning (ACP) is een bewezen effectieve, maar nog niet breed toegepaste methode om de levensdoelen van patiënten voor de laatste fase van hun leven vroegtijdig te bespreken en na te gaan hoe zorg daarbij past. Dit voorkomt onder- en overbehandeling, verhoogt de kwaliteit van leven in de laatste levensfase, zorgt voor minder onnodige zorg (ziekenhuisopnamen, SEH-bezoeken, minder onnodige diagnostiek, etc.) en vergroot ook de kwaliteit van leven van de naasten (minder depressie, minder posttraumatische stress stoornis). Het moge duidelijk zijn dat dit alles ook een gunstig effect heeft op de kosten van de zorg.
In het eerste project dat IQ evalueert, ontwikkelt het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) een officiële trainingsmodule en traint het NHG huisartsen om goede ACP te doen. Deze werkwijze wordt binnen het bestek van het project geïmplementeerd bij ca. 100 huisartsen(praktijken). Om inzicht te krijgen in de bereikte resultaten monitort IQ healthcare de impact van de training en de implementatie. De ontwikkeling en de evaluatie van de training worden gefinancierd door het Innovatiefonds van Zorgverzekeraars.

Tweede project: Evaluatie "Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg"
In de Westelijke Mijnstreek (regio Sittard) is een Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg ontwikkeld. Het Zorgpad heeft een aantal belangrijke pijlers, namelijk: een proactieve benadering van zorgproblemen, het vroegtijdig herkennen van onvoldoende symptoomcontrole, de kwaliteit van leven en sterven, het aantal acute en crisissituaties in de laatste levensfase, het aantal (spoed)opnames en verwijzingen,  de communicatie en samenwerking tussen betrokken zorgprofessionals intra - en extramuraal. De interventiestudie (wel/geen inclusie in zorgpad) met controlegroep zal inzicht geven in de effecten van het zorgpad op voorkeursplaats van overlijden, kwaliteit van overlijden, ervaringen met zorg, belasting mantelzorger en zorggebruik. De groep waarover bovenstaande uitkomsten door IQ healthcare worden gemeten bevat 4 huisartsenpraktijken in Sittard en 4 poliklinieken van Orbis Medisch Centrum met een N van 350 patiënten. De 4 andere huisartspraktijken van Sittard zullen deels als controlegroep fungeren. Het project wordt gefinancierd door CZ Zorgverzekeringen.

Beide evaluatieonderzoeken worden uitgevoerd door dr. Stef Groenewoud (gezondheidswetenschapper en ethicus) en dr. Mirrian Hilbink (klinisch epidemioloog).


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht