Website IQ PROM, expertisecentrum voor patiëntgerelateerde uitkomstmetingen in de zorg, in de lucht

Het belang van patiëntgerelateerde uitkomstmetingen in de zorg als middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren wordt meer en meer onderkend. We zien een enorme ontwikkeling in de inzet van patient reported outcomes (PROs) en Patiënt Reported Outcome Measures (PROMs) - de vragenlijsten die gebruikt worden om PROs te meten. Om een goede invoering van PROs en PROMs mogelijk te maken is behoefte aan expertise op dit gebied. Veel expertise is echter slechts gefragmenteerd beschikbaar.

Met de oprichting van het multidisciplinaire expertisecentrum IQ PROM door de afdeling IQ healthcare, Radboudumc en Celsus, academie voor betaalbare zorg ontstaat nu een platform waar kennis over en expertise met PROs en PROMs wordt gebundeld en ontsloten.    

Naast kennisontwikkeling draagt IQ PROM ook zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van verschillende projecten die patiëntgerelateerde uitkomstmetingen en uitkomstindicatoren in de gezondheidszorg mogelijk maken. Activiteiten bestaan uit het doen van wetenschappelijk onderzoek, selectie en doorontwikkeling van PROs en PROMs die voor de patiënt en behandelaar relevant zijn, als ook begeleiding en advies bij het inzetten van PROs en PROMs in de dagelijkse praktijk.

IQ PROM wordt gevormd door verschillende medewerkers van de afdeling IQ healthcare onder leiding van Philip van der Wees, die erg verheugd is met de oprichting van het centrum:

"Er is nog veel werk te verzetten om PROMs metingen te kunnen gebruiken voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Met de oprichting van IQ PROM kunnen we onze activiteiten gericht inzetten voor het ontwikkelen en delen van kennis."

"In onze activiteiten streven we naar integratie van verschillende doelen voor de toepassing van PROs en PROMs - voor gebruik in de klinische praktijk, voor kwaliteitsbevordering van zorgverleners en zorginstellingen, en voor het inzichtelijk maken van kwaliteit aan externen zoals patiënten en zorgverzekeraars".

Lees meer over ons en onze projecten op  www.iqprom.nl

Heeft u interesse in onze activiteiten? Neem dan contact op met Philip van der Wees.

E-mail: philip.vanderwees@radboudumc.nl

 

 

 

 

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht