Promotie Sabrina Meyfroidt

Sabrina Meyfroidt

 Op 19 oktober promoveerde Sabrina Meyfroidt aan de Katholieke Universiteit Leuven op haar proefschrift getiteld: "Naar implementatie van intensieve combinatie behandelingsstrategieën voor beginnende reumatoïde artritis."
Intensieve combinatie-behandelingsstrategieën met glucocorticoïden (ICBS) voor beginnende reumatoïde artritis (RA) hebben geleid tot een verbetering van ziekte- en behandelingsuitkomsten. Ondanks de bewezen effectiviteit van ICBS voor beginnende RA bestaat er een discrepantie tussen de theoretische acceptatie en de toepassing ervan in de klinische praktijk.

Uit interviews met reumatologen en verpleegkundigen kwamen verschillende faciliterende factoren en hinderpalen naar voren gerelateerd aan de behandeling, de zorgverlener, de patiënt en/of de omgeving. Het rangschikken van de hinderpalen volgens belangrijkheid toonde aan dat de belangrijkste hinderpalen patiënt gerelateerde hinderpalen waren en hinderpalen gerelateerd aan de complexiteit van een behandelingsstrategie die glucocorticoïden omvat.
Uit de interviews met huisartsen bleek dat huisartsen overtuigd zijn van het belang van een vroegtijdige en intensieve aanpak voor beginnende RA. Echter, ze ervaren meerdere hinderpalen, waaronder problemen met het opsporen van de aandoening, beperkte mogelijkheden tot doorverwijzing en een gebrek aan professionele samenwerking met de reumatoloog.

Met een longitudinale kwalitatieve studie hebben we de ervaringen van patiënten omtrent hun behandeling kunnen nagaan. Ondanks de zorgen van patiënten bij aanvang van de behandeling, hadden ze positieve ervaringen met ICBS.

Een systematische literatuurstudie leerde ons dat educatieve bijeenkomsten in combinatie met feedback en taak verschuivingen tussen zorgverleners, de meest bruikbare strategieën zijn ter bevordering van het voorschrijfgedrag bij een complexe behandelingsstrategie. De bevindingen uit dit doctoraatsonderzoek kunnen gebruikt worden als een solide informatiebron om strategieën te ontwikkelen en toe te passen voor de ondersteuning van zorgverleners, om zo te komen tot een optimale aanpak van beginnende RA.
Haar promotor was prof. dr. Patrick Verschueren (KU Leuven) en co-promotoren waren prof. dr. Marlies Hulscher (IQ healthcare) en prof. dr. René Westhovens (UZ Leuven).
Sabrina Meyfroidt is momenteel werkzaam als onderzoeker bij het Onderzoekscentrum voor Skeletale Biologie en Engineering, Departement Ontwikkeling en Degeneratie van de KU Leuven.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht