Eenduidige visie op palliatieve zorg bij dementie ontbreekt

De identificatie van de palliatieve fase bij mensen met dementie in 6 landen

Palliatieve zorg is van oudsher vooral ontwikkeld binnen de oncologie. Toch zijn er veel patiënten met andere aandoeningen, zoals dementie, die ook in aanmerking komen voor palliatieve zorg. Doordat dementie zich over het algemeen langzaam manifesteert, is het moment dat de palliatieve fase in gaat bij mensen met dementie vaak lastig te herkennen voor zorgverleners. 

Daarom is in het Europese FP7 IMPACT project aan zorgteams van verpleeghuizen in zes verschillende landen gevraagd wat het startpunt is van de palliatieve fase bij mensen met dementie.
Deze inventarisatie laat zien dat een eenduidige visie nog ver weg is. Sommige zorgverleners beschouwen mensen met dementie namelijk vanaf de diagnose als palliatief patiënt, anderen wanneer het stadium van gevorderde dementie haar intrede doet en weer anderen wanneer curatieve behandeling van eventuele bijwerkingen niet langer zinvol is.

Identification of the palliative phase in people with dementia: a variety of opinions between healthcare professionals.
van Riet Paap J, Mariani E, Chattat R, Koopmans R, Kerhervé H, Leppert W, Forycka M, Radbruch L, Jaspers B, Vissers K, Vernooij-Dassen M, Engels Y; IMPACT research team. BMC Palliat Care. 2015 Nov 4;14(1):56. doi: 10.1186/s12904-015-0053-8.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht