Factoren van invloed op het zorggebruik in verschillende zorgsystemen

Een internationale analyse van patiëntengegevens van 34 landen - 
In dit internationale onderzoek hebben we gekeken naar de geneigdheid van mensen om zorg te zoeken bij ernstige en minder ernstige klachten. We hebben gekeken of dit verschilt tussen landen, waar dit door beïnvloed wordt en of het leidt tot meer zorggebruik.


Naast patiëntkarakteristieken zoals leeftijd, geslacht, ervaren gezondheid, etniciteit en opleidingsniveau waren er ook organisatorische factoren van invloed. Zo zijn een betere toegankelijkheid tot huisartsenzorg, een continue relatie en een als goed ervaren communicatie met de huisarts geassocieerd met een hogere geneigdheid om zorg te zoeken voor zowel ernstige als niet ernstige klachten. Patiënten met een hogere geneigdheid tot het zoeken van zorg hadden, hoewel het effect klein was, meer huisartsbezoeken afgelegd.

Propensity to seek healthcare in different healthcare systems: analysis of patient data in 34 countries. Van Loenen T, van den Berg MJ, Faber MJ, Westert GP. BMC Health Serv Res. 2015 Oct 9;15(1):465. doi: 10.1186/s12913-015-1119-2.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht