Klachten en diagnoses van Patiënten op spoedposten in Nederland

In Nederland werken steeds meer Spoedeisende hulpen(SEH) en huisartsenposten(HAP's) buiten kantoortijd samen en vormen één voordeur voor spoedzorg (spoedpost). De spoedpost is met name ontstaan om zorgkosten te verminderen door de niet-urgente zelfverwijzer terug te redigeren van de SEH naar de HAP. Wendy Thijssen (SEH Catharina ziekenhuis Eindhoven) onderzocht samen met IQ healthcare verschillen in patiëntpresentaties op 3 SEH's met en 3 SEH's zonder een spoedpost.
Op de SEH's met huisartsenposten waren de patiënten ouder, werden patiënten veel vaker verwezen en ook veel vaker opgenomen. Deze bevinding suggereert een toegenomen zorgzwaarte op de SEH en een toegenomen selectiefunctie van de HAP. De HAP behandelt dan de meeste zelfverwijzers met laag urgente- en laag complexe klachten.

Thijssen WAMH, van Mierlo E, Willekens M, Rebel J, Sandel MH, Giesen P, et al. (2015). Complaints and Diagnoses of Emergency Department Patients in the Netherlands: A Comparative Study of Integrated Primary and Emergency Care. PLoS ONE 10(7): e0129739. doi:10.1371/journal.pone.0129739


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht