Onderzoek verbetering handhygiëne ziekenhuizen krijgt vervolg in Verpleeghuizen

Onlangs hebben twee onderzoekers van IQ healthcare, Anita
Huis
en Marlies Hulscher, een nieuwe subsidie van €488.000 verworven om de
naleving van handhygiënerichtlijnen door medewerkers in verpleeghuizen te
verbeteren.

Aanleiding voor deze subsidie is de studie die Anita Huis in 2008-2012
uitvoerde - onder begeleiding van Theo van Achterberg, Richard Grol, Marlies
Hulscher en Lisette Schoonhoven - de ZonMw Doelmatigheidsstudie 'Helping
Hands'. De verbeterstrategieën in dit onderzoek naar handhygiëne zijn inmiddels
door ZonMw aangemerkt als Best Practice en gaan nu geëvalueerd worden in
Nederlandse verpleeghuizen.

Best practice 'Helping Hands'
Destijds participeerden in de studie naar het verbeteren van handhygiëne 67 verpleegafdelingen uit drie Nederlandse ziekenhuizen. Anita
Huis en Marlies Hulscher vertaalden hiertoe bekende belemmerende factoren voor
het toepassen van handhygiëne naar twee verbeterstrategieën.

De eerste strategie was een ziekenhuisbrede campagne die onder andere bestond
uit educatie, reminders en performance-feedback. De tweede strategie betrof
naast deze ziekenhuiscampagne ook teamgericht verbeteren: actieve betrokkenheid
van het afdelingsmanagement, elkaar aanspreken, voorbeeldgedrag door
rolmodellen en het formuleren van afdelingsnormen.

Beide strategieën hebben tot een significant betere handhygiëne geleid, maar
bij de teamgerichte strategie was het effect beduidend groter. Bovendien wogen
de extra kosten van deze strategie op tegen de vermeden uitgaven voor
ziekenhuisinfecties. Inmiddels is de studie door ZonMw aangemerkt als Best
Practice omdat de onderzoeksresultaten daadwerkelijk bijdragen aan betere en
betaalbare zorg.

Vervolgstudie 'Change'
Anja Haenen, de aan te stellen promovenda, zal in de 'Change' studie nagaan wat
de redenen zijn waarom medewerkers van Nederlandse verpleeghuizen hun handen
niet altijd reinigen. Met die informatie zullen passende oplossingen geboden
worden die medewerkers in de verpleeghuizen helpen hun handen wél op de juiste
momenten te reinigen. De promovenda zal nagaan of handhygiëne verbetert en
infecties afnemen. Ook zal zij de kosten van de interventie in kaart brengen en
nagaan of deze kosten in verhouding staan tot de opbrengsten.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht