Het belang van zelfmanagement bij RSI

Promotieonderzoek van Nathan Hutting

Op woensdag 9 december 2015 promoveerde Nathan Hutting op zijn proefschrift "Effectiveness of a self-management program for employees with complaints of the arm, neck and/or shoulder". De Telegraaf van 10 december 2015 publiceerde een artikel over dit promotieonderzoek, getiteld 'Strijd tegen RSI: Pas gedrag aan'.

In zijn onderzoek heeft Nathan een zelfmanagementinterventie ontwikkeld voor mensen met arbeidsgerelateerde klachten van nek, schouder en arm en getest op effectiviteit in een RCT. De interventie bestond uit zes groepssessies en een e-health module. Het doel van de interventie was om mensen met deze klachten tools in handen te geven die hen in staat stelden hun herstel positief te beïnvloeden en zo optimaal mogelijk te blijven functioneren op hun werkplek. Hoewel het zelfmanagementprogramma niet effectief was ten aanzien van de meeste uitkomstmaten op klachten niveau, kan vanuit de procesevaluatie geconcludeerd worden dat de interventie voldeed aan de behoeften van de deelnemers en bijdroeg aan de verbetering ten aanzien van de ervaren functioneringsproblemen van de deelnemers tijdens het werk. Het gebruik van de e-health module was wisselend onder de deelnemers en zou in de toekomst verder gestimuleerd moeten worden.

 

Promotor was prof. dr. Ria Nijhuis, copromotoren waren dr. Josephine Engels, dr. Yvonne Heerkens en dr. Bart Staal.

Voorafgaand aan de promotie werd een congres georganiseerd door de HAN, waar Nathan tijdens zijn promotie werkzaam was.

 

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht