Hester Vermeulen is per 1 juli benoemd tot hoogleraar Verplegingswetenschap bij IQ healthcare, Radboudumc

Vermeulen Hester 2 klein.jpg

Hester Vermeulen is verpleegkundige en klinisch epidemioloog. Voorheen werkte zij zowel bij het Academisch Medisch Centrum van Amsterdam als bij de Hogeschool van Amsterdam als lector Evidence Based Perioperatieve zorg.

Zij promoveerde met haar proefschrift over 'Evidence-based improvements in postoperative care: on the cutting egde between nursing and medicine' aan de faculteit Geneeskunde bij de UvA. 

Excellence in Nursing
Haar onderzoek heeft zich altijd gericht op het onderbouwen van veel voorkomende verpleegkundige handelingen, om op die wijze zowel de kwaliteit en veiligheid van zorg als ook de professionaliteit van verpleegkundigen te verhogen.

Hierbij worden uitkomsten gemeten zowel op patiëntniveau (zorgsensitieve uitkomstmaten zoals infectie, zelfredzaamheid, medicatiefouten),  teamniveau (werktevredenheid, professionaliteit) en organisatieniveau (kosten en kwaliteit).

Onderzoek en Evidence Based Practice/ Evidence Based Quality Improvement 
Naast haar werk als onderzoeker heeft Hester nationale bekendheid gekregen door zogenaamde 'rituelen in de zorg' aan te kaarten en het Evidence Based gedachtegoed bij verpleegkundigen te implementeren.  

Hester is tevens de voorzitter van de bestuurscommissie richtlijnen van de V&VN, lid van de wetenschappelijke AdviesRaad van het Zorginstituut Nederland, lid van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek van VWS, hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice. 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht