24ste editie: Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector

Op 10 januari 2017 start voor de 24ste keer de Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector. De opleiding Ethiek in de zorgsector is ontwikkeld voor hoger opgeleide managers en professionals in de zorgsector die hun deskundigheid op het gebied van de ethische aspecten van hun werk willen verbreden en verdiepen.

Een zorginstelling is meer dan een bedrijf. Voor patiënten en bewoners is het een plek waar zij een toevlucht vinden. Degenen die er werken proberen om het lot van anderen te verbeteren of te verzachten. Vanuit deze gedachte is de zorgprofessional gemotiveerd om goede zorg te geven. Maar wat is ‘goede zorg’? In de opleiding Ethiek in de Zorgsector gaan we op zoek naar antwoorden. Bij beantwoording van deze vraag moet er rekening gehouden worden met verschillende belangen en verantwoordelijkheden. Deze opleiding leert de zorgprofessional binnen dit krachtenveld positie te bepalen.

Deelnemers bevestigen steeds opnieuw dat deze opleiding hen leert na te denken over de ethische vragen in hun werk én leert mee te denken met de vraagstukken die de organisatie als geheel raken. Zij leren de discussie over morele vraagstukken te stimuleren en dragen bij aan meningsvorming en reflectie. Ditdraagt bij aan de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de zorg. In de opleiding maken deelnemers zich een ethische woordenschat eigen, verdiepen zich in ethische theorieën en trainen zich in gespreksmethodieken voor moreel overleg en ethische reflectie. Theorie en praktijk zijn nauw verweven in deze opleiding en zowel micro-, meso- als macro-niveau komen aan bod.

De opleiding wordt georganiseerd door het kennisprogramma Ethiek van de Gezondheidszorg van de afdeling IQ Healthcare van het Radboudumc.

Voor meer informatie download de brochure ‘Ethiek in de Zorg’. 

Contact
Drs. Simone Naber, onderwijscoördinator van Ethiek in de Zorgsector
Email: Simone.Naber@radboudumc.nl
Tel. 024 – 3613359
Website: www.ethiekindezorgsector.nl
Twitter: @EthiekidZorgsec
LinkedIn groep: Ethiek in de Zorgsector


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht