Besluitvorming van familieleden bij orgaandonatie

proefschrift-de-Groot-200x200.jpg

Op 13 september verdedigde Jack de Groot aan de Radboud Universiteit zijn proefschrift 'Decision making by relatives of eligible brain dead organ donors'.

Hij onderzocht het besluitvormingsproces van familieleden aan wie toestemming gevraagd wordt om organen uit te nemen bij een patiënt die hersendood is verklaard.

Uit zijn literatuuronderzoek blijkt dat nabestaanden lang niet altijd tevreden zijn over hun besluit.

In tien procent van de situaties betreurt de familie de gegeven toestemming en ruim één derde van degenen die weigeren heeft daar achteraf spijt van. In een vijftal focusinterviews met 32 artsen, IC-verpleegkundigen en transplantatiecoördinatoren uit het hele land blijkt dat deze zorgverleners nooit navragen of familieleden achteraf nog steeds tevreden zijn over hun besluit.

Met diepte-interviews bevroeg De Groot nabestaanden over hun besluitvorming (toestemmers en weigeraars). Van in het donorregister geregistreerde patiënten volgde de familie altijd de wens tot donatie.

Bij niet geregistreerde patiënten week de familie soms af van de wens tot donatie als die bekend was. In de helft van die gevallen was die wens echter niet bekend. Dan weigerde de familie meestal orgaandonatie. Deze nabestaanden zijn vaak ambivalent over hun besluit.

Jack de Groot adviseert daarom om meer aandacht te hebben voor ondersteuning van nabestaanden bij besluitvorming.

Jack de Groot (1950) studeerde theologie en pedagogiek in Amsterdam en pastorale studies in Nijmegen. Daarnaast behaalde hij magna cum laude een European Master of Bioethics. Gedurende zijn loopbaan werkte hij als pastoraal werker in diverse parochies en als geestelijk verzorger in Leiden.

Verdediging drs. J.J.A.M. de Groot (Medische Wetenschappen) vond plaats op dinsdag 13 september 2016
Titel: 'Decision making by relatives of eligible brain dead organ donors'
Promotoren: prof. dr. E. van Leeuwen, prof. dr. M.J.F.J. Vernooij-Dassen
Copromotor: dr. W. Smeets

Lees meer: 

Algemeen Dagblad 16 september 2016 'Voorlichting donorschap schiet te kort.' 
Fontys hogeschool voor journalistiek:  'Ethiek: ‘Automatisch donor, maar wanneer ben ik écht dood? 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht