Illegale geneesmiddelenhandel op internet: gevolgen voor de volksgezondheid onvoldoende bekend

Over de risico’s voor de volksgezondheid van het online kopen en gebruiken van illegale geneesmiddelen is onvoldoende bekend. Grote risico’s zijn vooralsnog niet aangetoond en het debat over illegale geneesmiddelen wordt gevoed door incidenten, blijkt uit onderzoek van IQ healthcare, Radboudumc. Meer voorlichting en structurele monitoring van mogelijke gezondheidsschade is daarom van groot belang.

Een groeiend aantal mensen koopt geneesmiddelen via internet. Illegale aanbieders doen daarom steeds beter hun best om betrouwbaar over te komen, waardoor het onderscheid met legale internetapotheken lastig wordt. De risico’s van illegale internetgeneesmiddelen zijn nog onvoldoende in kaart gebracht, waardoor het publieke debat over dit onderwerp gevoed wordt door incidenten. Dit concluderen onderzoekers van IQ healthcare op basis van literatuuronderzoek, interviews, een conferentie met betrokken Nederlandse partijen en verschillende experts en een vergelijkend onderzoek naar de situatie in andere landen.

Handhaving

De aanpak van illegale handelaren is op dit moment reactief. Daarnaast ontbreekt het aan menskracht en middelen om alle mogelijke overtredingen aan te pakken. Het is volgens de onderzoekers belangrijk dat er een helder plan komt voor de handhaving door verschillende betrokken partijen, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Openbaar Ministerie, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst en de Douane. Door een duidelijke focus aan te brengen heeft de aanpak meer effect en zijn gemaakte keuzes beter uit te leggen aan het publiek.

Betere communicatie

Ook adviseren de onderzoekers om bij de publieksvoorlichting de communicatiekanalen van bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Douane, het RIVM en de Dopingautoriteit goed te benutten en aan te laten sluiten bij de boodschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit kan bijvoorbeeld door alle informatie te laten verwijzen naar één voorlichtingssite, waardoor de informatievoorziening uniform en actueel is.

Publiciteit zoeken

Betrouwbare internetaanbieders zijn nu al te herkennen aan het Europese logo op hun website dat moet doorlinken naar de lijst met bij de overheid aangemelde aanbieders (www.aanbiedersmedicijnen.nl). In mei 2016 heeft het ministerie van VWS een publiekscampagne gestart waarin wordt gewaarschuwd voor online nepmedicijnen (www.echt-of-nep.nl).

De onderzoekers adviseren om daarnaast regelmatig de publiciteit op te zoeken, bijvoorbeeld na afloop van geslaagde acties, of bij het bekend worden van slachtoffers van het gebruik van illegale geneesmiddelen. Zo worden potentiële consumenten van illegale geneesmiddelen geconfronteerd met de mogelijke risico’s van hun aankoop. Ten slotte geven de onderzoekers aan dat structurele monitoring van mogelijke gezondheidsschade van groot belang is. Hiervoor zijn kwalitatieve studies met veldwerk nodig die de gezondheidsschade na het innemen van illegale geneesmiddelen onderzoeken.

Download rapport 'De illegale handel van geneesmiddelen via internet. Een analyse van het toezicht in Nederland'

Download supplement rapport 'De illegale handel van geneesmiddelen via internet. Een analyse van het toezicht in Nederland'


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht