Subsidie voor onderzoek dat mantelzorg in de laatste levensfase verbeeldt

Medisch ethici Jelle van Gurp and Gert Olthuis hebben een subsidie van €391.000,- ontvangen, uit het ZonMw Palliantie programma. In het project zullen ze samenwerken met onder andere het Radboud Expertisecentrum van Pijn en Palliatieve Geneeskunde, KU Leuven, Movisie in Utrecht en de ArtEZ kunstacademie in Zwolle.

Mantelzorg zoals die verleend wordt door mantelzorgers aan ernstig zieke familieleden is vaak onzichtbaar. Dit onderzoek beoogt om deze vaak verborgen maar heel waardevolle zorg zichtbaar te maken. Doel is de ontwikkeling van een empirisch gegronde graphic novel, in dit geval een bundel van 4 korte stripverhalen.
Het project ‘De mantel der liefde verbeeld’ zal enerzijds inzicht geven in het maatschappelijk perspectief op het levenseinde door een analyse van de wijze waarop het ‘geframed’ wordt in de Nederlandse media. Anderzijds zullen mantelzorgers en mensen in de palliatieve fase van hun leven worden geïnterviewd om hun persoonlijke verhalen, relaties, rollen en ervaringen vast te stellen.

De resultaten uit de analyses vormen de input voor een graphic novel, die in samenwerking met studenten van de kunstacademie gemaakt zal worden. Het boek wordt gebruikt in verschillende 'proeftuinen' om zo het publiek bewust te maken van de grote maatschappelijke relevantie van deze vorm van informele zorg.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht