PREM vragenlijsten voor het meten van patiëntervaringen in de eerste lijn

De ervaringen van patiënten met de huisartsenzorg worden tot nu toe met veel verschillende vragenlijsten en verschillende procedures gemeten. Daarnaast zijn veel vragenlijsten niet gevalideerd of wel gevalideerd maar erg lang, zoals de Consumer Quality Index (CQI). Vanuit zowel patiënten, zorgaanbieders als zorgverzekeraars bestaat de behoefte om de metingen meer te stroomlijnen. IQ healthcare heeft daarom korte Patient Reported Experience Measure (PREM) vragenlijsten ontwikkeld en gevalideerd.

Ervaringen van patiënten met de zorg kunnen met deze PREMs in kaart worden gebracht. Door landelijk dezelfde vragenlijsten volgens eenzelfde procedure te gebruiken  wordt een vergelijking tussen zorgaanbieders mogelijk en kan ook een landelijk beeld worden verkregen. Zorgaanbieders kunnen de resultaten tevens gebruiken voor kwaliteitsverbetering.

De drie PREMs
We ontwikkelden de PREM Eerstelijnszorg en de PREM Eerstelijns chronische zorg. Deze PREMs kwamen tot stand op basis van bestaande lijsten, focusgroepen, interviews, webenquêtes en panelbijeenkomsten. Het NIVEL hield cognitieve interviews met patiënten om te komen tot duidelijke vragen. Voor gebruik op huisartsenposten pasten we de PREM Eerstelijnszorg aan om te komen tot de PREM Huisartsenposten (PREM HAP).

De drie PREM vragenlijsten zijn bedoeld voor online metingen. Ze bestaan uit 14-15 ervaringsvragen, 1 ankervraag over het resultaat, 1 aanbevelingsvraag (niet bij PREM HAP), 3-4 oordeelvragen en 7 achtergrondvragen. Voor iedere PREM lijst is een werkinstructie geschreven, zodat de metingen steeds op dezelfde manier uitgevoerd worden. Dit vergroot de vergelijkbaarheid van resultaten tussen zorgaanbieders. 

De vragenlijsten zijn gevalideerd in verschillende pilotstudies bij meer dan 6.000 respondenten uit huisartsenpraktijken, zorggroepen en huisartsenposten. De drie PREMs bleken na enkele aanpassingen geschikt om de ervaren kwaliteit van de eerstelijnszorg te meten. Op dit moment bevinden de vragenlijsten zich in een laatste procedurele fase alvorens ze kunnen worden opgenomen in het Kwaliteitsregister.

Toekomstig onderzoek zal uitwijzen of de PREMs geschikt zijn om verschillen tussen praktijken/huisartsenposten te meten. Hiervoor moeten zij eerst breder geïmplementeerd worden. Uiteindelijk wil IQ healthcare voor iedere PREM een database opbouwen waarmee jaarlijkse landelijke benchmarkrapportages mogelijk worden.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht