Wat kan een verpleegkundige beter laten? Stoppen onnodige zorg bespaart leed en geld

Onderzoekers van Radboudumc IQ healthcare hebben een lijst met 66 verpleegkundige handelingen samengesteld waarvan aangetoond is dat deze niet werken of zelfs schade veroorzaken. Wanneer verpleegkundigen zouden ophouden met deze handelingen is veel leed, geld en tijd te besparen. Die tijd kunnen verpleegkundigen dan besteden aan zaken die wel waardevol zijn voor de patiënt. Op deze lijst staan onder meer het niet bedekken van operatiewonden, het niet plaatsen van een urinekatheter bij incontinentie of decubitus en terughoudendheid met het gebruik van bedhekken. De Beter-laten lijst wordt 29 juni overhandigd aan Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, zodat zij er verder mee kunnen in de verpleegkundige praktijk.

Flinke besparing
Onderzoekers van IQ healthcare hebben 125 kwaliteitsstandaarden en richtlijnen voor verpleegkundigen doorzocht. Zij zochten naar aanbevelingen die aangeven dat verpleegkundigen bepaalde handelingen beter kunnen laten. Voorwaarde was dat er bewijs is dat die handelingen niet werken. Daarbij zijn zij vergelijkbaar te werk gegaan als met de lijst voor artsen die vorig jaar november is opgesteld. Bij de verpleegkundigen leverde dat 66 handelingen op uit 32 richtlijnen en kwaliteitsstandaarden. Veel aanbevelingen gaan over het niet gebruiken van ontsmettings- of reinigingsmiddelen, omdat dit niet leidt tot minder infecties of het niet toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Deze maatregelen kunnen patiënten juist in gevaar brengen. De onderzoekers hebben vastgesteld dat het ophouden met deze handelingen veel leed, tijd en geld kan besparen. Zo kan het niet meer bedekken van operatiewonden bij de helft van alle patiënten in Nederland ruim 2 miljoen euro opleveren aan materiaal en 2,8 miljoen euro aan personele kosten. Voor de patiënt leidt het niet afdekken van wonden tot sneller herstel en minder infectiegevaar.

Meer verpleegkundig onderzoek
Hoogleraar Verplegingswetenschap en mede-onderzoeker Hester Vermeulen noemt het aantal van 66 opmerkelijk laag. ‘Dit staat in schril contrast met het aantal dat voor de artsen werd gevonden. We hebben in de huidige richtlijnen weinig ‘beter-laten’-aanbevelingen kunnen vinden. Dit komt onder meer omdat er te weinig onderzoek gedaan is om scherpe aanbevelingen op te stellen voor de praktijk. Dit bewijst dat er veel meer verpleegkundig onderzoek nodig is”.

Vorige maand heeft Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland een peiling laten doen naar welke handelingen verpleegkundigen zelf overbodig vinden. Daar kwamen deels andere handelingen naar voren. Dat waren met name het routinematig controleren van bloeddruk, pols en temperatuur, het dagelijks zwachtelen en steunkousen aantrekken en het dagelijks wassen met zeep. De overlap tussen wat ervaren wordt als onnodig en dat waarover  aanbevelingen zijn geformuleerd dat handelen echt niet nodig is, is beperkt. Ook dit pleit volgens Vermeulen voor meer verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek

Zie:
Tv Gelderland: Getty Huisman-de Waal geeft toelichting op Beter laten lijst verpleegkundigen

Lees:
Beter laten lijst 

Business cases beter laten lijst 

'Verpleegkundige handelt vaak onnodig'
NRC Handelsblad, 29 juni 2017
 

'Verpleegkundige handelt vaak onnodig en soms zelfs gevaarlijk'
NOS, 29 juni 2017

Verpleegkundige handelingen vaak onnodig
Limburgs Dagblad, 30 juni 2017

'Schrappen overbodige handelingen bespaart geld en leed'
SKIPR, 29 juni 2017 

Zesenzestig verpleegkundige handelingen overbodig verklaard
ZORGVISIE, 29 juni 2017

Ruim zestig verpleegkundige handelingen overbodig verklaard
NURSING, 29 juni 2017

Verpleegkundige handelt vaak onnodig
NRC.NEXT, 29 juni17

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht