Het verbeteren van de perioperatieve diabeteszorg

Voorzijde.jpg

Mensen met diabetes worden vaker geopereerd dan mensen zonder diabetes en ze krijgen vaker complicaties. Optimale perioperatieve diabeteszorg kan de uitkomsten verbeteren, maar dit blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig. In dit proefschrift laten we zien waar er ruimte voor verbetering zit in de perioperatieve diabeteszorg. Tevens beschrijven we de ontwikkeling en evaluatie van een verbeterstrategie dieis gebaseerd op deze meting van de huidige zorgkwaliteit en op de door zorgverleners ervaren barrières voor optimale zorg. 

Als eerste stap ontwikkelden we kwaliteitsindicatoren voor optimale perioperatieve diabeteszorg, op basis van aanbevelingen in internationale literatuur en richtlijnen, en een modified Delphi procedure in een panel van experts. Een praktijktest met de indicatoren toonde dat 21 indicatoren geschikt waren om de kwaliteit van zorg te meten in onze studieziekenhuizen.

Voor de meting van de huidige zorg maakten we gebruik van de gegevens van 389 mensen met diabetes die een grote buikoperatie, hartoperatie of een orthopedische operatie aan de grote gewrichten hadden ondergaan.

De resultaten toonden veel ruimte voor verbetering van zorg over het hele ziekenhuiszorgtraject. Zo waren taken en bevoegdheden van de betrokken zorgverleners vaak slecht omschreven, was vaak geen informatie beschikbaar over de preoperatieve instelling van de diabetes en waren glucosewaarden in de postoperatieve periode vaak te hoog.

Vragenlijstonderzoek onder de studiedeelnemers toonde ruimte voor verbetering van de persoonsgerichtheid van de zorg, met name wat betreft het verstrekken van informatie aan patiënten, en het betrekken van patiënten bij het perioperatieve diabetesbeleid.

Interviews met zorgverleners leverden vier overkoepelende barrières voor het verlenen van optimale zorg: een gebrek aan prioriteit voor perioperatieve diabeteszorg, gebrek aan multidisciplinaire samenwerking, gebrek aan kennis, en gebrek aan persoonsgerichtheid.

Op basis van deze informatie en de resultaten van de meting van de huidige zorgkwaliteit ontwikkelden we een meervoudige verbeterstrategie  met de volgende componenten: feedback over de indicatorscores, het ontwikkelen van een multidisciplinair protocol en patiënteninformatie, en scholing aan zorgverleners. De verbeterinterventies werden uitgevoerd in drie interventieziekenhuizen en drie ziekenhuizen fungeerden als controle.

De impact van de strategie op de indicatorscores was beperkt. We denken dat dit voor een belangrijk deel te wijten is aan een onvolledige implementatie van het multidisciplinaire protocol. De ontwikkeling en implementatie hiervan kostte meer tijd dan de geplande 6 maanden. Het gebrek aan multidisciplinaire afspraken over samenwerking aan de basis van de studie was hierbij een belangrijke vertragende factor. De studieresultaten geven derhalve mogelijk een onderschatting van het effect van de verbeterstrategie. Een aanbeveling vanuit deze studie aan ziekenhuizen die de perioperatieve diabeteszorg willen verbeteren is dan ook om hier een langere periode voor uit te trekken. 

Download het proefschrift.

Inge Hommel promoveerde 6 september 2017 op haar proefschrift, getiteld 'Improving perioperative diabetes care'. Haar promotoren waren prof. dr. M.E.J.L. Hulscher en prof. dr. C.J.J. Tack. Copromotoren waren dr. P.J.M. van Gurp en dr. H.C.H. Wollersheim.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht