PAEA-award na 50 jaar voor niet-Amerikaans artikel over inzet physician assistants als zaalarts

Award PAEA.jpg

Op 22 oktober 2017 heeft Geert van den Brink (promovendus IQ healthcare & opleidingscoördinator MPA) namens het auteursteam de PAEA Education Award in ontvangst genomen. Deze Award is voor het eerst in 50 jaar toegekend aan een artikel over de effecten van de inzet van Physician Assistants dat niet door een Amerikaan is geschreven. We zijn bijzonder trots op het feit dat ons artikel over Physician Assistants werkzaam in de functie van zaalarts deze prijs heeft gewonnen.

In deze publicatie zijn de uitkomsten van de ‘Worthy Assistant’ studie (gefinancierd door ZonMW doelmatigheidsprogramma) beschreven. Deze studie onderzocht de effecten van het inzetten van PAs in de functie van zaalarts op ligduur, patiëntervaringen, kwaliteit van de zorg en kosten van de zorg. Wij vonden geen verschil in ligduur tussen beide onderzoeksgroepen. Ook de indicatoren voor kwaliteit en veiligheid van zorg verschilden niet. Wel vonden wij een verhoogde continuïteit van zorg op de afdelingen met het PA/arts-model. Op deze afdelingen evalueerden de opgenomen patiënten de zorg als beter. De gemiddelde totale kosten per patiënt verschilden niet significant tussen de groepen. Wel waren er verschillen in kosten voor ligduur en personele kosten. De resultaten van de interviews lieten zien dat tien jaar na de introductie van PA’s, er nauwelijks discussie is over de meerwaarde van de werkzame PA’s. PA’s worden gezien als een stabiele factor in een medisch team dat continu aan verandering onderhevig is.

Organisatorische en financiële onzekerheden spelen echter een belangrijke rol bij de beslissing om een PA aan te stellen. Ook een lastige positionering binnen het medisch krachtenveld blijkt een belemmerende factor.  Op basis van de uitkomsten van deze studie kan worden geconcludeerd dat het veilig is om PA’s in te zetten in de functie van zaalarts. De kwaliteit van zorg lijkt vergelijkbaar en de tevredenheid van patiënten met de geleverde zorg is hoger. Extra aandacht voor de positionering van PA’s is aan te bevelen.

Timmermans MJC, van den Brink GT, van Vught AJAH, Adang E, van Berlo CLH, Boxtel KV, Braunius WW, Janssen L, Venema A, van den Wildenberg FJ, Wensing M, Laurant MGH.
The involvement of physician assistants in inpatient care in hospitals in the Netherlands: a cost-effectiveness analysis.
BMJ Open. 2017 Jul 10;7(7).


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht