IQ healthcare actief op BMJ Forum Quality and Safety in Amsterdam

Tijdens het pre-symposium van dit forum op 2 mei droeg Hester Vermeulen samen met Erik Heineman van het UMCG bij aan de sessie over Continuous Learning in Healthcare Delivery in The Netherlands. Om continu te leren als professionals en organisatie en continu de kwaliteit en veiligheid te verbeteren zijn een aantal strategieen van belang die ook gebruikt worden in zogenaamde High Performing Hospitals. Dit zijn o.a.
a) inzetten op geïntegreerde zorg met interprofessioneel samenwerken,
b) kwaliteit, veiligheid en persoonsgerichtheid verbeteren met PROMS, PREMS en Nursing Sensitive Outcomes,
c) elke dag streven naar het weer beter doen en continue kwaliteit verbetering en performance measurement en
d) een positieve, innovatieve en professionele werkomgeving waarin geen plaats is voor EGO, maar wel voor ECO.

Poster op het BMJ Forum Quality and Safety in Amsterdam
Vanuit IQ healthcare waren er verschillende bijdrages aan het BMJ Forum Quality and Safety. Een daarvan betrof een poster over het creëren van een positieve, innovatieve en professionele werkomgeving voor verpleegkundigen door Catharina van Oostveen en Hester Vermeulen. Verpleegkundigen die werken in ziekenhuizen met een sterk leiderschap in een professionele werkomgeving (hoog aantal bachelor-level verpleegkundigen (BSN) en vooruitzichten voor professionele ontwikkeling) ervaren meer autonomie en controle over hun werk en ervaren een betere samenwerking met artsen. Deze professionele verpleegkundige werkomgeving heeft een positief effect op patiënt uitkomsten, maar ook op personele en organisatie-uitkomsten.

Een groeiend aantal ziekenhuizen in Nederland transformeert momenteel hun functionele verpleegkundige werkomgevingen in professionele werkomgevingen door functiedifferentiatie te implementeren en twee verpleegprofielen te creëren: een bachelor- en beroepsprofiel. Vanwege ontbrekende evidence en theorie voor een dergelijke transformatie kiezen ziekenhuizen vaak hun eigen weg op basis van ervaring, kennis van andere projecten en contextuele factoren.

Om inzicht te krijgen in de transformatie en uit te zoeken wat de effectiviteit is van empowermentstrategieën die worden gebruikt om deze transformatie te faciliteren, zijn vier opeenvolgende onderzoeken uitgevoerd:1) een kwalitatieve interviewstudie over personeelskwesties (N = 27); 2) een systematische review van het effect van Structural Empowerment (SE); 3) een kwalitatieve interviewstudie over het gebruik van professionele praktijkmodellen (PPM's) (N = 23), en 4) een kwalitatief onderzoek naar het waargenomen belang van klinische academische carrièrepaden (CACP's) (N = 24).

Uit de resultaten blijkt dat de verpleegkundige werkomgeving in Nederland basaal functioneel is; het ontbreekt aan een ondersteunend klimaat voor verpleegkundige professionalisering en verpleegkundigen hebben te maken met inefficiënte processen en lage verpleegkundig-patient ratio’s. Verpleegkundigen worden daarom uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen om hun werkomgeving te verbeteren. Managers kunnen verpleegkundigen helpen bij het omgaan met deze uitdagingen door middel van voorbeeldgedrag en empowerment (onderzoek 1). Om de verpleegkundige werkomgeving positief te beïnvloeden, moeten managers vooral structuren en processen creëren die interactie tussen professionals en management mogelijk maken of meer carrièremogelijkheden creëren (2).
Extrinsieke factoren zijn de belangrijkste drijfveren voor de meeste ziekenhuizen om projecten te starten om de verpleegkundige werkomgeving te transformeren. Binnen deze programma's waren de accenten anders, maar het werven en opleiden van meer bachelor opgeleide verpleegkundigen, het verbeteren van (klinisch) leiderschap en de implementatie van Evidence Based Practice zijn gemeenschappelijke noemers (studie 3 & 4).

De huidige verpleegkundige werkomgeving lijkt één van de oorzaken van de traag op gang komende professionalisering van het verpleegkundig beroep. Om een transformatie van een basaal functionele naar een professionele, innovatieve werkomgeving tot stand te brengen, moeten (verpleegkundige) managers en leiders zorgen voor:
- Erkenning van de cruciale rol voor verpleegkundigen in de gezondheidszorg;
- Betrekken van verpleegkundigen bij bestuur en beleid;
- Faciliteren van de academisering van het verpleegkundig beroep.

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht