Onderzoek naar infectiepreventie in de thuiszorg

Onderzoek naar infectiepreventie in de thuiszorg
Onlangs hebben drie onderzoekers van IQ healthcare, Anita Huis, Getty Huisman-de Waal en Marlies Hulscher, een subsidie verworven om de toepassing van infectiepreventiemaatregelen in de thuiszorg te onderzoeken.

Voorkomen zorginfecties
Een toenemend aantal cliënten met complexe aandoeningen ontvangt medisch-specialistische verpleging in hun thuisomgeving. Bijvoorbeeld het toedienen van voeding en/ of medicijnen via een infuus of uitgebreide wondverzorging. Het toepassen van infectiepreventiemaatregelen is hierbij van groot belang om zorginfecties te voorkomen.

Beïnvloedende factoren
Op dit moment is het niet duidelijk hoe infectiepreventiemaatregelen bij deze cliënten worden toegepast en welke factoren daarop van invloed zijn. Het doel van dit explorerend onderzoek is om inzicht te krijgen in de handelwijze van thuiszorgmedewerkers die zorg verlenen aan cliënten met een verhoogd risico op een zorginfectie. Daarnaast wordt onderzocht welke factoren deze handelwijze beïnvloeden (barrières en bevorderende factoren) vanuit zowel het perspectief van de thuiszorgmedewerkers als van cliënten en hun naasten. Op basis van de verkregen inzichten worden aangrijpingspunten geformuleerd om thuiszorgmedewerkers te helpen om de noodzakelijke infectiepreventiemaatregelen naar behoren toe te passen. Het onderzoek vindt plaats in drie thuiszorgorganisaties in nauwe samenwerking met  wijkverpleegkundigen, verzorgenden en cliënten.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht