Project CAPPUCCINO: stuurindicatoren voor patiënt- en familieparticipatie

Hoewel er in de Universitaire Medische Centra wel wordt gekeken naar patiëntgerichte scores zoals patiënttevredenheid, bestaat er nog geen uniforme stuurindicator waarmee een Raad van Bestuur (RvB) een betrouwbare indruk kan krijgen van de mate waarin en manier waarop er sprake is van patiënt- en familieparticipatie.

Het project ‘CAPPUCCINO: Creating an Academic Patient Participation Uniform Care Control Indicator: a New Outlook’ richtte zich daarom specifiek op het identificeren van stuurindicatoren voor patiënt- en familieparticipatie welke de RvB van de UMC’s in staat stelt te sturen op een hogere trede van patiënt- en familieparticipatie op de participatieladder. De RvB van een UMC kan hiermee ook het participatie-ambitieniveau aangeven en beïnvloeden.

Het resultaat van het CAPPUCCINO-project is een leidraad waarmee bestuurders een interactieve en waardevolle dialoog kunnen starten over (de mate van) patiënt- en familieparticipatie in hun ziekenhuis. De leidraad kan zowel binnen als tussen umc’s worden gebruikt om patiënt-en familieparticipatie verder te stimuleren. Aan dit project zijn Elise van Belle, Maud Heinen en Hester Vermeulen verbonden vanuit onze afdeling; zij werken daarbij samen met stichting IKONE, het Spaarnegasthuis en het AMC.

Lees meer


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht