Verslag Celsus conferentie 2018

Fotocollage.png

Op 19 april 2018 werd de afronding van het kennisprogramma ‘Celsus, academie voor betaalbare zorg’ feestelijk gevierd met een eindcongres bij New Babylon in Den Haag. Als start werd de ‘animatie 'Betaalbare zorg' getoond.
Marit Tanke belichtte vervolgens in vogelvlucht de belangrijkste bevindingen uit vijf jaar kennisontwikkeling rondom betaalbaarheid van de zorg.

De kennis uit het Celsusprogramma werd gebundeld in het gelijknamige  'boek 'Betaalbare zorg' van Patrick Jeurissen, Hans Maarse en Marit Tanke. Deze kernpublicatie is onderdeel van een reeks boeken over betaalbaarheid van zorg. Heel de reeks  werd op deze middag overhandigd aan minister Bruins. Bas van der Dungen, Directeur-generaal Curatieve zorg nam  de reeks namens de minister in ontvangst.

De overige titels in de reeks 'Betaalbare zorg'

  • Waardevolle zorg, Kwaliteit en doelmatigheid voor verpleegkundigen - Henny van Lienden en Hiske Calsbeek
  • Vijftig jaar kostenbeheersing in de zorg, Deel I: 1966-1995 - Karel-Peter Companje, Ton Kappelhof, Robert Mouton en Patrick Jeurissen
  • Beleid en besturing in de zorg - Hans Maarse

Key note speaker deze middag was Elias Mossialos (Chair, Department of Health Policy, London School of Economic and Political Science) die met zijn bijdrage ‘Cost containment and financial sustainability’ het international perspectief belichtte.

In twee panels, een met beleidsmakers en bestuurders en panel twee met zorgprofessionals, werd van gedachten gewisseld over de implicaties van de bevindingen. Door heel het programma verweven zaten interactieve vraag- en antwoordmomenten met het publiek. Zij konden vragen beantwoorden met stemknoppen. De promovendi van de Celsus academie lichtten vervolgens de antwoorden toe vanuit hun eigen onderzoek.

Congresmaterialen
Alle congresmaterialen alsmede een compilatie van de dag zijn beschikbaar middels onderstaande links.
Animatie klik hier   
Compilatie van de middag – klik hier   
Key note door Elias Mossialos – klik hier   
Conferentie slides klik hier   
Fotocollageklik hier   

Pollresultaten uit de zaal - klik hier 
De volledige vraagstelling staat ook vermeld bij elke opname.

  • Wat kunnen we besparen als we alle gemedicaliseerde zorg schrappen?klik hier
  • Welk type bezuinigingsbeleid heeft aantoonbaar tot lagere zorguitgaven geleid?klik hier
  • Moeten we vol inzetten op het verminderen van zorgkosten in het laatste levensjaar? Klik hier
  • Wat betekent de introductie van de laparoscopische galblaasverwijdering voor de totale kosten?klik hier
  • Kan uitkomstbekostiging bijdragen aan de betaalbaarheid van zorg?klik hier
  • Welke klinieken leveren de beste kwaliteit?klik hierReacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht