Opstartsubsidie voor innovatieve benadering om wetenschap en zorgpraktijk te verweven

N-of-1 Design.png

Dagelijks ondergaan miljoenen unieke mensen behandelingen waarvan de werking alleen wetenschappelijk is aangetoond voor de gemiddelde mens. En niet zomaar de gemiddelde mens, veelal de relatief gezonde, jonge blanke man. De gedachte dat ‘bewezen’ zorg automatisch de beste zorg is voor iedere persoon in de behandelkamer, gaat dus niet altijd op. Liever zouden we voor iedere persoon die zorg geniet, willen weten of dit ook daadwerkelijk zinvol is. Mogelijk biedt de N-of-1 trial soelaas.

De N-of-1 trial is een gerandomiseerd experiment bij één enkele persoon. Deze aanpak werd al in 1986 geïntroduceerd. Het betreft eigenlijk het dagelijkse klinisch handelen: als een persoon het goed doet op een bepaalde medicatie, therapie of leefwijze, proberen zorgverleners (of de persoon zelf) graag uit of het ook niet zonder kan. Het vernieuwende van de N-of-1 trial is dat de perioden waarin de persoon de medicatie of therapie krijgt door toeval worden bepaald. Idealiter wordt ook de verstrekking van de behandeling geblindeerd. Vervolgens wordt het effect van de behandeling nauwgezet gevolgd over de tijd op uitkomsten die voor de patiënt belangrijk zijn. Door op deze manier te werken, kan bij iedere persoon met chronische klachten in de praktijk een optimale behandelstrategie worden gevonden.

Deze welluidende aanpak wordt nog amper toegepast in de dagelijkse praktijk, ondanks dat de toepassing van de N-of-1 trial methode kan leiden tot betere zorg en kostenbesparingen. Een belangrijke barrière waardoor deze aanpak niet in de praktijk wordt toegepast, is omdat de aanpak voor de behandelaar meer werk en tijd vergt dan gewoon aan de patiënt te vragen hoe het met hem/haar gaat.

In dit project willen we onderzoeken hoe we de N-of-1 aanpak zo kunnen vormgeven, dat deze barrière oplost en het toegepast wetenschappelijk redeneren als vanzelf deel uitmaakt van de praktijk. Een hele belangrijke speler hierin, is natuurlijk de patiënt. Ten opzichte van 30 jaar geleden, zijn patiënten al veel meer betrokken geraakt in het behandelproces. Patiënten zijn vaak al bezig met het monitoren en uitdiepen van hun gezondheidstoestanden (de zogenoemde Quantified Self beweging); dit is een belangrijk aspect van de N-of-1 aanpak.

De opstartsubsidie van €20.000 werd toegekend door het Regieorgaan SIA op advies van de beoordelingscommissie KIEM-hbo 2018. Het project ‘Van 'Praktijk en wetenschap' naar 'Praktijk is wetenschap' wordt uitgevoerd door Mark Loeffen, fysiotherapie Thermion; Drs. Ilona Wilmont, HAN lectoraat Model-based Information Systems; Dr. Thomas Hoogeboom, Radboudumc IQ healthcare; en de PNA Group.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht