Subsidie voor betere gezamenlijke besluitvorming voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden

ClaudicatioNet, IQ healthcare en Harteraad ontvangen ruim een half miljoen euro subsidie van het Zorginstituut Nederland voor het project ‘Individuele prognostische profielen voor gezamenlijke besluitvorming voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden’.

Perifeer arterieel vaatlijden is het gevolg van vaatvernauwingen in de beenslagaders door slagaderverkalking. De behandeling bestaat in eerste instantie altijd uit gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding door gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeuten. We willen deze interventie verder optimaliseren door patiënt en fysiotherapeut keuzeruimte te bieden in het behandeltraject. Dit doen we door ontwikkeling en implementatie van een tool die individuele prognose ondersteunt met data uit het uitkomstenregister van ClaudicatioNet.

De tool geeft patiënt en therapeut inzicht in de te verwachten winst van looptherapie—en van leefstijlaanpassingen zoals stoppen met roken of afvallen—op concrete uitkomstmaten. De tool maakt gebruik van individuele prognostische patiëntprofielen (IPP). Deze profielen zijn vergelijkbaar met de groeicurves van kinderen, zoals u wellicht bekend van consultatiebureaus. Wij hebben echter één belangrijke toevoeging: We houden rekening met het individu en zijn/haar context door gebruik te maken van ‘patiënten-zoals-ik’-analyses. Een IPP identificeert namelijk historische patiënten in het uitkomstenregister met kenmerken die vergelijkbaar zijn met de patiënt in de behandelkamer. Hierop wordt een individueel prognostisch profiel weergegeven, op basis waarvan de patiënt en therapeut gezamenlijk een optimale behandelingsstrategie kunnen kiezen.

Het projectteam bestaat uit Steffie Spruijt en Yvonne Spierings-Peeters van ClaudicatioNet, Philip van der Wees en Thomas Hoogeboom van IQ healthcare, Annemarie Auwerda van Harteraad, en Andrew Kittelson van de University of Colorado.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht