1 februari 2019 Afscheidsrede, oratie en symposium 'Zijn lerende organisaties klaar voor persoonsgerichte zorg?'

Afbeelding bij symposium Philip en Ria.png (1)

Op  vrijdag 1 februari 2019 om 15.15 uur spreekt professor Ria Nijhuis-van der Sanden haar afscheidsrede uit.

Leeropdracht: Paramedische wetenschappen. Titel rede: Movere et Moveri.


Aansluitend spreekt professor Philip van der Wees om 16.15 uur zijn inaugurele rede uit. Leeropdracht: Paramedische wetenschappen. Titel rede: Waardegedreven paramedische zorg in interdisciplinaire netwerken.

Hier kunt u de officiële uitnodiging lezen voor deze academische zitting in De Vereeniging (Keizer Karelplein 2d, 6511 NC Nijmegen). Als u de rede bij wilt wonen, kunt u zich aanmelden via www.ru.nl/nijhuisvanderwees.

Voorafgaand aan deze ceremonie vindt in de Vereeniging het symposium “Zijn lerende organisaties klaar voor persoonsgerichte zorg?” plaats (start 11.45 u). Een lerende organisatie bevordert de scholing en ontwikkeling van al haar leden om zichzelf voortdurend aan te passen aan de veranderende omgeving. In de gezondheidszorg zien we ook lerende organisaties ontstaan waarbij zorgverleners, wetenschappers en opleiders samen werken aan het ontwikkelen en in de praktijk brengen van kennis door middel van een continue leercyclus. De plek van de patiënt in lerende organisaties blijft vooralsnog echter onderbelicht. Hoe kunnen we de kennis en waarden van de patiënt inbedden in een continue leercyclus? Hoe zorgen we ervoor dat zorgverleners gefaciliteerd worden om persoonlijke behoeften, voorkeuren en wensen van de patiënt daadwerkelijk centraal te stellen?
 
Vooral in het werkveld van paramedici is het aanpassen van de zorg aan de persoonlijke omstandigheden van de patiënt van groot belang. De paramedicus levert een belangrijke unieke bijdrage aan het bevorderen van herstel en/of het leren omgaan met een ziekte of aandoening in dagelijkse activiteiten en participatie aan werk, gezin, sport en vrije tijd. Het inbedden van persoonsgerichte zorg in lerende organisaties is daarmee een belangrijk thema voor de paramedische zorg en daarmee onderwerp van ons symposium.

Wij nodigen u van harte uit voor dit symposium alsook de aansluitende ceremonie. Voor meer informatie over het programma en online aanmelden zie: www.radboudumc.nl/symposiumnijhuisvanderwees


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht