Klinische ethiek Radboudumc krijgt predicaat ‘Beste practice’ van JCI

Afbeelding moreel beraad.jpg

Het Radboudumc heeft het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

Uit de mock survey 2019 die JCI hield op het Radboudumc, kwam het onderdeel klinische ethiek als ‘best practice’ naar voren. Dat is een groot compliment voor het Team moreel beraad, een samenwerking tussen IQ healthcare/Ethiek van de gezondheidszorg en Dienst geestelijke verzorging en pastoraat, dat zich sinds 2016 inspant om ethiek dienstverlening in het Radboudumc en in het Radboudumcnetwerk vorm te geven.

Graag ere wie ere toekomt: de creativiteit en energie van het Team moreel beraad vallen in vruchtbare aarde in de kliniek, waar men in vrijwel alle rangen en afdelingen ethische reflectie en een cultuur van openheid heeft omarmd. Het is de ambitie van IQ healthcare/Ethiek van de gezondheidszorg om het predicaat ‘best practice’ te behouden door de diensten uit te breiden en verder aan te scherpen. Dat zal ook, meer en meer, door middel van kritisch (verbeter)onderzoek naar de eigen praktijk moeten gebeuren.

In dat licht is een recente toekenning van ZonMw voor een uitgebreide studie naar de moreel beraadpraktijk op de IC (Actieonderzoek leren en verbeteren) zeer welkom.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht