Eerdere nieuwsbrieven

Mei 2023
Februari 2023
December 2022
November 2022
September 2022

Juli 2022
Mei 2022
Februari 2022

Meer

Aanmelden voor een van onze nieuwsbrieven?

* IQ nieuwsbrief

Academie voor Betaalbaarheid van zorg

* Programma Doen of laten?

Onderzoek naar gebruik van Vektisdata voor toezicht door IGJ

Databases zoals die van de zorgverzekeraars, Vektis, kunnen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en jeugd (IGJ) helpen bij het risicotoezicht op vrijgevestigde beroepsbeoefenaren. Dat is een van de conclusies van een onderzoek van IQ healthcare van het Radboudumc en het Amsterdam Public Health research institute. De onderzoekers hebben drie indicatoren geselecteerd die iets zeggen over de kwaliteit van de huisartsenzorg. Voor deze indicatoren is gekeken hoe huisartsenpraktijken daarop scoorden.  

In dit project stond de onderzoeksvraag centraal welke signalen of risico’s in Vektisdata te vinden zijn die iets kunnen zeggen over de kwaliteit van huisartsenzorg. Op basis van deze signalen zou de IGJ haar bezoeken kunnen prioriteren. De onderzoekers hebben hiervoor de literatuur onderzocht, interviews gehouden met beroepsverenigingen, inspecteurs in binnen- en buitenland en experts. Er kwamen drie indicatoren naar voren waarvan extremen kunnen wijzen op mogelijke kwaliteitsproblemen bij huisartsenpraktijken:

  1. De gemiddelde en de te verwachten zorgkosten per ingeschreven patiënt;
  2. Het percentage voorgeschreven reserveantibiotica ten opzichte van het totaal volume voorgeschreven antibiotica;
  3. Het percentage patiënten dat in het weekend wordt opgenomen in een ziekenhuis.

Uit de analyse van deze drie indicatoren bleek dat er 25 praktijken zijn die extreem scoren op twee van de drie indicatoren. Om de indicatoren te valideren zijn de uitkomsten van de extreem scorende praktijken vergeleken met die van huisartspraktijken die al bij de IGJ bekend stonden als risicopraktijk. Deze validatie toont aan dat de kans voor risicopraktijken om extreem te scoren iets hoger was in vergelijking met het gemiddelde van de Nederlandse huisartsenpraktijken.

De onderzoekers bevelen de IGJ aan zo veel mogelijk bezoeken af te leggen aan huisartsenpraktijken gebaseerd op deze drie risico-indicatoren en at random geselecteerd om zo de waarde van de indicatoren te kunnen bepalen. Ook adviseren de onderzoekers de IGJ aan om de database Vektis verder te onderzoeken op zoek naar mogelijkheden voor risicotoezicht. Ten slotte is het advies aan de IGJ om te leren van de ontwikkelingen in het buitenland en met name Engeland en Denemarken waar inspecties ook ervaring opdoen met op data gebaseerd risicotoezicht.

Het rapport kunt u hier downloaden. Het supplement met een gedetailleerde beschrijving van het onderzoek is op te vragen bij de onderzoekers (dr. Tijn Kool tijn.kool@radboudumc.nl).

De studie vond plaats in het kader van de Academische Werkplaats Toezicht.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht