Oratie Hester Vermeulen ‘Beter laten, beter maken, beter doen’

Afbeelding Hester oratie.jpg

Op vrijdag 1 maart jl. gaf Hester Vermeulen haar oratie in een overvolle Aula van de Radboud Universiteit. De leerstoel Verplegingswetenschap met de naam ‘Excellence in nursing’ levert een bijdrage aan excellente essentiële zorg voor patiënten en hun familie en professionalisering en academisering van de verpleegkunde.

In haar oratie legde ze het accent op de mensen en organisaties met wie en welke organisaties de leerstoel samenwerkt aan onderzoek, onderwijs en praktijk.

Excellente Essentiële Zorg

Essentiële zorg is het hart van het dagelijks handelen van ruim 300.000 verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden. Hiermee spelen zij een cruciale rol in het realiseren van goede, veilige, betaalbare en persoonsgerichte zorg. Hun taken hebben te maken met belangrijke verpleegsensitieve uitkomsten voor patiënten en cliënten, zoals ondervoeding, infecties, pijn, verwardheid, zelfredzaamheid en participatie. Hoewel deze zorg behoort tot de hoofdtaken van de grootste beroepsgroep in de gezondheidszorg van Nederland, is er nog veel te winnen in de onderbouwing hiervan.

Tijd maken met beter laten voor beter maken Het wetenschappelijk onderbouwen van essentiële zorg leidt soms tot het inzicht dat oude en vertrouwde handelingen geen toegevoegde waarde hebben. Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden kunnen deze ’beter laten’. Dit schept tijd voor het ’beter maken’ van kwalitatieve, persoonsgerichte essentiële zorg en het ontwikkelen van nieuwe handelingen die wel waardevol zijn. Dit gebeurt door wetenschappelijk zorgonderzoek, maar vooral ook door continu samen te leren en te verbeteren.

Beter doen in een innovatieve werkomgeving ’Beter doen’ lukt alleen als verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden in een professionele en innovatieve werkomgeving werken. Hierin wordt samengewerkt met voldoende medewerkers, is ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van mbo tot aan postdoctoraal niveau, wordt gestuurd op kwaliteit van verpleegkundige zorg en is steun van het management. In een dergelijke werkomgeving tonen verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden leiderschap en zijn ze in staat nieuw ontwikkelde kennis en innovaties toe te passen in de dagelijkse zorg aan patiënten, cliënten en hun familie.

Via deze terugkijklink kunt u de gehele oratie bekijken.

Lees hier het interview met prof. Vermeulen in het magazine van V&VN.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht