Uitrol Coach2Move in VS

Prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden en Dr. Thomas Hoogeboom brachten onlangs een bezoek aan de School of Medicine van de University of Utah in de Verenigde Staten. Onderzoekers aan de University of Utah willen de kosteneffectieve, persoonsgerichte fysiotherapie aanpak (Coach2Move) aanpassen naar het Amerikaanse zorgsysteem en hebben hiervoor een subsidie verworven van 800.000 US dollar. Tijdens het bezoek presenteerden Ria en Thomas het plan van aanpak binnen de Coach2Move strategie aan verschillende stakeholders (patiënten, fysiotherapeuten, artsen en managers) en gingen met hen in gesprek. 

Daarnaast is de fundering gelegd voor het kwalitatieve en kwantitatieve wetenschappelijk onderzoek dat de adaptatie van het Coach2Move mogelijk moet maken. Belangrijke uitdagingen zijn onder andere: Het zorgverzekeringssysteem in de VS (veel verschillende zorgverzekeraars), de stedelijke omgeving (weinig tot geen mogelijkheden tot fysieke activiteit), en de bevoegdheden van de fysiotherapeuten (fysiotherapeuten mogen niet aan huis behandelen). Dit project loopt nog 4,5 jaar.

De wens is uitgesproken de samenwerking tussen beide universiteiten te versterken op het gebied van implementatie en kwaliteitsonderzoek (breder dan fysiotherapie) en uitwisseling van promovendi en studenten.

 

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht