Therapietrouw

Op donderdag 4 april jl. vond het jaarlijkse congres Goed Gebruik Geneesmiddelen plaats in de Beurs van Berlage. Prof. dr. Marijn de Bruin van IQ healthcare was voorzitter en spreker in de sessie ‘Therapietrouw ondersteunen: van evidence naar praktijk’. Hij presenteerde de wetenschappelijke stand van zaken en zette de uitdaging rondom het vertalen van deze evidentie naar de praktijk uiteen. Vervolgens werd deze problematiek vanuit drie perspectieven belicht door verschillende sprekers: de zorgprofessional (C. Weerman, St. Antonius Ziekenhuis), de zorgverzekeraar ( J.J.W.H. Crasborn, Zielveren Kruis), en de patiënt (A. Kors-Walraven, Harteraad). Tenslotte presenteerde prof. dr. Liset van Dijk (Nivell & Rijksuniversiteit Groningen) een nieuw project waar ook IQ healthcare intensief bij betrokken is. Dit project wordt gefinancierd door ZonMw en bestaat uit het opzetten van een consortium van experts dat een proeftuinstructuur gaat opzetten voor implementatieprojecten en onderzoek, met als doel het implementeren en dissemineren van effectieve therapietrouwinterventies in de praktijk.

De belangrijkste boodschappen van deze sessies waren:

  • Het ondersteunen van therapietrouw met medicatie kan een grote invloed hebben op behandeluitkomsten en zorgkosten
  • Er wordt al veel gedaan om therapietrouw te ondersteunen in de praktijk, maar de kwaliteit van die zorg varieert enorm
  • Onderzoek laat zien dat er effectieve en kosteneffectieve interventies zijn, maar die vinden niet of zeer moeizaam hun weg naar de zorg
  • Met goed begeleide implementatieprojecten en onderzoek gaan we nu kijken of die vertaalslag beter te maken is.

Voor meer informatie (marijn.debruin@radboudumc.nl) en een overzicht van de inleidende presentatie (https://osf.io/ezhsu/)


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht