Eerdere nieuwsbrieven

Mei 2023
Februari 2023
December 2022
November 2022
September 2022

Juli 2022
Mei 2022
Februari 2022

Meer

Aanmelden voor een van onze nieuwsbrieven?

* IQ nieuwsbrief

Academie voor Betaalbaarheid van zorg

* Programma Doen of laten?

Waardevolle zorg – invloed van verpleegkundigen op kwaliteit en doelmatigheid

12 mei vieren we de dag van de verpleging. Het is immers de geboortedag van Florence Nightingale, dit jaar bijna 200 jaar geleden. Florence Nightingale had hart voor vernieuwing, voor een betere kwaliteit van de ‘ziekenverpleging’ en is bekend van haar werk ‘Notes on nursing’. Wij grijpen deze dag graag aan om aandacht te vragen voor de invloed van verpleegkundigen op waardevolle zorg. Dit doen we aan de hand van zes tips voor de implementatie van het thema ‘waardevolle zorg’ in de verpleegkundige praktijk, het onderwijs en het beleid.

Waardevolle zorg is kwalitatief goede zorg waarbij de nadruk ligt op dat wat de patiënt van belang vindt. Vanuit de professional is waardevolle zorg naast persoonsgerichtheid ook zorg die doelmatig is.

Zes tips voor:

De verpleegkundige praktijk

1. Bij interprofessionele samenwerking behoren in alle organisatiebrede projecten en commissies over kwaliteitsverbetering, innovatie of doelmatige(r) zorg verpleegkundige vertegenwoordiging zitting te nemen. Bijvoorbeeld in een project over medicatieverspilling of het ontwikkelen van een nieuwe technologie. NurseIncluded

2. Bij kwaliteitsverbetering hebben en nemen verpleegkundigen de verantwoordelijkheid voor het registreren, monitoren en evalueren van verpleegsensitieve uitkomsten. Hiermee maken zij hun kwaliteit van zorg meetbaar, inzichtelijk en verantwoordbaar en kunnen verbeteringen worden gerealiseerd op basis van deze uitkomsten.

Het verpleegkundig initiële en postinitiële onderwijs

3. In de curricula is expliciet aandacht voor waardevolle zorg, zoals doelmatige zorg met inachtneming van persoonsgerichte zorg, leiderschap, interprofessioneel samenwerken, technologie en continue kwaliteitsverbetering conform de Body of Knowledge and Skills (BoKS uit de Bachelor 2020).

4. In de praktijk leren verpleegkundigen aan de hand van casuïstiek en werkplekleren hoe ze waardevolle zorg binnen een interprofessionele en innovatieve werkomgeving kunnen toepassen.

Het verpleegkundig beleid

5. Verpleegkundigen hebben een belangrijke stem in beleidsbepalende beslissingen via principes van Shared en Clinical Governance bijvoorbeeld via een Verpleegkundige Advies Raad. Met hun stem zijn zij een brug voor innovatie en waardevolle zorg naar de klinische praktijk. Verpleegkundig specialisten vormen de brug tussen het medisch en verpleegkundig domein voor optimale waardevolle zorg voor de cliënt en professional.

6. Sturen op kwaliteit van de verpleegkundige zorg vindt plaats door monitoren en evalueren van verpleegsensitieve uitkomsten, op zowel patiënt alsook personeel en organisatieniveau. Deze informatie wordt gebruikt als input voor beleidsbeslissingen voor verbeteringen in kwaliteit, innovatie en professionaliteit.

Deze zes tips komen voort uit de preconference ‘Waardevolle zorg’, voorgezeten door Hester Vermeulen, naar aanleiding van de publicatie van het boek Waardevolle zorg (auteurs Henny van Lienden en Hiske Calsbeek) en zijn mede geïnspireerd door de boeken Verpleegkundig Leiderschap (redactie Hester Vermeulen, Gerda Holleman et al.) en Gezondheid Organiseren (redactie Miranda Laurant en Hester Vermeulen). Deze preconference vond plaats voorafgaand aan de Celsus conferentie ‘Vijf jaar Celsus, academie voor betaalbare zorg’ (Den Haag, 19 april 2018).

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht