Rapport Praktijkvariatie acht aandoeningen

In de periode 2017-2019 heeft de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc in opdracht van de Patiëntenfederatie en in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland praktijkvariatie binnen de medisch specialistische zorg onderzocht. Praktijkvariatie is een signaal dat kan worden gebruikt om ongewenste regionale variatie in zorggebruik te analyseren en indien nodig te reduceren.

In dit project is een belangrijke stap gezet in het dossier praktijkvariatie. Voor acht veel voorkomende aandoeningen zijn praktijkvariatie analyses uitgevoerd en gevisualiseerd. Daarnaast is winst geboekt met het intensief betrekken van inhoudelijk experts en wetenschappelijke verenigingen voor het duiden en begrijpen van de variatie. De ervaring heeft uitgewezen dat met deze aanpak het in kaart brengen van variatie meer nuancering en diepgang krijgt en meer draagvlak onder zorgprofessionals genereert.

Het doorlopen van de verbetercyclus signaleren, duiden en verbeteren is een iteratief en interactief proces en kost tijd. Toch is een dergelijke exercitie nodig voor een duurzaam en toekomstbestendige aanpak van het dossier praktijkvariatie. Alleen zo kunnen concrete aangrijpingspunten voor verbetering worden gedefinieerd en daadwerkelijke verbeteracties op lange termijn worden gerealiseerd.

Binnen de looptijd van onderhavig project (begin 2018) heeft het consortium in een notitie een eerste aanzet gedaan voor mogelijk vervolgonderzoek op het thema praktijkvariatie. In het bestuurlijk akkoord Medisch Specialistische Zorg 2019 t/m 2022 is door de betrokken HLA-partijen in de medisch specialistische zorg afgesproken om opdracht te geven tot een vervolgprogramma. Hiertoe heeft de Patiëntenfederatie Nederland in 2019 de wensen van HLA- partijen ten aanzien van een vervolgprogramma geïnventariseerd om een gedragen plan van aanpak vast te stellen.

Binnen afzienbare tijd moet duidelijk worden hoe dit vervolgprogramma er inhoudelijk uit gaat zien. Dan zal ook duidelijk worden hoe de ervaringen en bevindingen uit onderhavig rapport hierin ingebed worden en hoe de reeds opgedane kennis benut wordt.

Rapport Praktijkvariatie acht aandoeningen 2019 
Addendum rapport praktijkvariatie acht aandoeningen 2019 

Meer informatie: Dr. Femke Atsma, senioronderzoeker IQ healthcare

 

 

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht