Aanbevelingen fysiotherapie voor patiënten met COVID-19 na ontslag uit het ziekenhuis

Om patiënten met COVID-19 te begeleiden in hun herstel zijn er onlangs aanbevelingen opgesteld voor fysiotherapeuten. Vanuit IQ healthcare (leerstoel Paramedische Wetenschapen) en de afdeling Revalidatie hebben Ward Heij, Niek Koenders en Philip van der Wees een bijdrage geleverd aan deze aanbevelingen, die door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zijn gepubliceerd als standpunt.

De aanbevelingen hebben betrekking op zowel patiënten die zijn ontslagen uit het ziekenhuis (met of zonder opname op de intensive care) als patiënten die COVID-19 thuis hebben doorgemaakt. De publicatie volgt op een eerder behandeladvies voor fysiotherapeutische behandeling tijdens de ziekenhuisopname, die ondertussen alweer een update heeft gehad.

De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het herstel van patiënten met COVID-19 die blijvende beperkingen ondervinden in het bewegend functioneren. Dit betreft specifiek patiënten die ernstig vermoeid zijn of weinig bewegen. Patiënten die langdurig op de intensive care opgenomen zijn geweest vormen een extra kwetsbare groep met een zeer lage fysieke belastbaarheid, vaak in combinatie met mentale en/of cognitieve problemen. Het is voor deze patiënten belangrijk om thuis veilig en gedoseerd in te spannen gedurende de eerste zes weken.

De volledige aanbevelingen zijn te vinden op de website van het KNGF. De bijgestelde aanbevelingen over fysiotherapie tijdens ziekenhuisopname (ook op de website van de KNGF) zijn hier te vinden.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht