Succesvol samenwerken in wijknetwerken

Landelijk klinkt de oproep ''Let een beetje op elkaar'' in deze tijd van het coronavirus. Saamhorigheid en zorgzaamheid zijn niet alleen wenselijk en noodzakelijk in situaties van crisis.

Voor (zorg)vragen en behoeften van bewoners zijn sterke wijknetwerken van levensbelang. Het project ‘Een sterk wijknetwerk: burgers, professionals en onderwijs SAMEN!’ heeft geresulteerd in een online toolbox. Burgers en professionals krijgen handvatten aangereikt voor het opbouwen, inrichten én bestendigen van een sterk wijknetwerk.

Deze toolbox is voortgekomen uit het project 'Een sterk wijknetwerk: burgers, professionals en onderwijs SAMEN!. In dit project zijn 2 proeftuinen en 5 praktijkprojecten betrokken.

Dit is een samenwerkingsproject tussen KOH, HAN University of Applied Sciences (lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening) én Radboudumc (afdelingen IQ healthcare en Eerstelijnsgeneeskunde). Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van VWS.​

Zie website: Succesvol samenwerken in wijknetwerken

Lees ook ‘Samenwerken met burgers. Hoe doe je dat?’


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht