Convenant voor de inclusie van mensen met een handicap naar 2040

Tijdens het Congres ‘Gelijk is Gelijk’, over inclusie van mensen met een beperking, tekenden veertien stakeholders op 29 maart jl. het Convenant ‘Inclusie in 2040’. Hiermee willen partijen een structureel karakter geven aan de inclusie van mensen met een beperking zoals het VN-verdrag ‘Handicap’ uit 2016 voorstaat. Maud Graff, bijzonder hoogleraar Ergotherapie van het Radboudumc, tevens verbonden aan IQ healthcare, was een van de ondertekenaars.

Sinds de zomer van 2016 heeft Nederland middels het VN-verdrag handicap(*) zich verplicht ervoor te zorgen dat mensen met een beperking dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als mensen zonder beperking. Uit de schaduwreportage van december 2019 blijkt dat de positie van mensen met een beperking er sindsdien op meerdere gebieden niet op vooruit is gegaan, integendeel.

Om aandacht te vragen voor inclusie van mensen met een beperking, organiseerde het ‘Zelfregiecentrum Nijmegen’ en ‘Inclusie Verenigt’ op 29 maart 2022 het congres ‘Gelijk is Gelijk’, over inclusie van mensen met een beperking in uiterlijk 2040. Tijdens dit congres tekenden 14 partijen het bovengenoemde convenant met als belangrijkste doelstellingen:

  1. Een meer structureel karakter geven aan het vormgeven van inclusie met een denktank, die twee tot drie keer per jaar bijeen komt rond één van de thema’s van het VN Verdrag handicap, zoals: zelfregie & participatie, zorg & ondersteuning, werk & inkomen, onderwijs & vrije tijd, bouwen & wonen, toegankelijkheid & vervoer.
  2. Als denktank elkaar beter leren kennen, ideeën uitwisselen rondom genoemde thema’s, elkaar inspireren en zoveel mogelijk tot gezamenlijke initiatieven komen.
  3. Dat we met de samenwerking Nijmegen tot een voorbeeldstad van inclusie willen maken.

Dit alles in het teken van de vraag: hoe bereiken we een inclusieve samenleving in uiterlijk 2040? Hoe ziet die samenleving er uit?

Naast ondergenoemde partijen kunnen andere partners nog aansluiten. Het Nijmeegse inclusie2040-model zal ook gedeeld worden met lokale platforms en gemeenten.

(*) Voor meer informatie over het VN verdrag handicap klik hier

Ondertekenaars zijn
Academie Paramedische Studies HAN, Disability Studies Nederland, Gemeente Nijmegen,   
Radboudumc Leerstoel Ergotherapie, Ieder(in), Inclusie verenigt, Lindenberg Cultuurhuis,  
Mee Gelderse Poort, PBT consult, Sint Maartenskliniek, Radboud Universiteit, Talis,  Zelfregiecentrum Nijmegen, Zorgbelang Inclusief.

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht