Online inzage in de huisartsenpraktijk: wat vinden patiënten en huisartsen?

Infographic_Open2.PNG

Met het OPEN-programma wil het ministerie van VWS stimuleren dat iedere inwoner van Nederland die dat wil, inzage krijgt in de eigen gezondheidsgegevens, bijvoorbeeld via een patiëntportaal of een zogenaamde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). In opdracht van OPEN doet IQ healthcare, in samenwerking met Caphri (Universiteit Maastricht) en het Nivel wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van online inzage op patiënten, huisartsen, praktijkmedewerkers en de organisatie van huisartsenpraktijken. Vanuit IQ healthcare zijn dr. Jozé Braspenning en onderzoeker Sevde Alkir-Yurt betrokken bij dit onderzoek, vanuit ELG is dat dr. Marianne Dees.

Er is nu een nieuwe infographic gemaakt hierover: de OPEN-monitor, een maatschappelijke kosten-batenanalyse en wetenschappelijk onderzoek. Bekijk hier deze nieuwe infographic.

 

 

 


Reacties op dit nieuwsbericht

  • dr. Christiaan Lako - donderdag 14 juli 2022
    L.S., Met grote belangstelling las ik uw bericht over een onderzoek naar Online inzage in de huisartsenpraktijk: wat vinden patiënten en huisartsen? In 1988 promoveerde ik in Nijmegen bij professor Huygen op een onderzoek naar privacybescherming in de huisartsenpraktijk. Een (zeer) klein onderdeel van het onderzoek was ook gericht op de omgang van huisartsen met verzoeken van patiënten om inzage in de toen uiteraard nog gebruikte patiëntenkaart en brieven. Op p. 71/72 en p. 103/104 van het proefschrift wordt er verslag van gedaan. Wellicht dat dit onderzoek in het literatuuroverzicht nog nuttig kan zijn. Artikelen over het promotieonderzoek hebben ook hun weg gevonden naar internationale wetenschappelijke tijdschriften, maar in die artikelen staan geen uitkomstem over inzage. Ik wens u succes met het onderzoek naar het OPEN-programma met vriendelijke groet, Dr. Christiaan Lako Emeritus Associate Professor Dep. of Public Administration E christiaan.lako@ru.nl

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht