Paramedici als actieve partners in de zorg voor kwetsbare ouderen

Veel beschikbare paramedische expertise wordt regelmatig niet benut als het gaat om het voorkomen van problemen bij thuiswonende ouderen, zoals ondervoeding en valproblematiek. Daarom is het belangrijk om huisartsenpraktijken, wijkverpleegkundigen en paramedici structureel te laten samenwerken in lokale netwerken voor integrale zorg aan kwetsbare ouderen.

Om die reden is onlangs het PARAPLU-project van start gegaan. Dit acroniem staat voor PARamedici als Actieve Partners in Lokale eerstelijns netwerken oUderenzorg. Het betreft een ZonMw-samenwerking tussen de afdelingen Geriatrie, ELG en IQ healthcare van het Radboudumc, en de HAN en het  Netwerk 100 Doelgroeppanel. 

Veel voorkomende problemen bij ouderen zoals ondervoeding en valproblematiek leiden tot versnelde functionele achteruitgang en verhoogde kans op opname in een ziekenhuis, eerstelijnsverblijf (ELV) of verpleeghuis. Benodigde en beschikbare paramedische expertise wordt regelmatig niet benut. Daarom is het doel van dit project om huisartsenpraktijken, wijkverpleegkundigen en paramedici structureel te laten samenwerken in lokale netwerken voor integrale zorg aan kwetsbare ouderen. 

Om dit te bereiken wordt 1) de huidige betrokkenheid van paramedici in de lokale netwerken ouderenzorg in de regio Zuid-Gelderland onderzocht, en waarmee deze betrokkenheid samenhangt in een bestaande database; 2) worden belemmerende en bevorderende factoren voor succesvolle betrokkenheid van paramedici in lokale netwerken ouderenzorg in een interviewstudie gecombineerd met een survey en wordt vervolgens 3) onderzocht hoe in een actieonderzoeksbenadering gezamenlijk te werken aan verbeterprojecten op paramedische thema’s als vallen en ondervoeding de interprofessionele samenwerking, kwaliteit van zorg, patiëntuitkomsten en zorgkosten positief beïnvloeden.

De onderzoekers maken hierbij gebruiken van de reeds werkende netwerken van TrEAT en DementieNet / lokale netwerken voor kwetsbare ouderen en de kennis die al opgedaan is in deze netwerken. In elk deelnemend netwerk worden in 1 jaar twee actieonderzoek-verbetercycli doorlopen, waarin werkafspraken voor integrale interdisciplinaire samenwerking successievelijk worden gemaakt, uitgevoerd, geëvalueerd, aangepast en opnieuw uitgevoerd en geëvalueerd. 

Voor meer informatie over dit project en de andere projecten met betrekking tot multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn, ga naar:

Verbeteren en onderbouwen van multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn - ZonMw


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht