Horizon-subsidie van vijf miljoen euro voor onderzoek naar verbetering van patiëntveiligheid voor, tijdens en na de operatie

De afdelingen Operatiekamers en IQ healthcare van het Radboudumc leiden samen met 9 Europese partners het SAFEST-project. Met een subsidie van 5 miljoen euro vanuit het Horizon-programma van de EU voor dit internationale onderzoeksproject wil het Radboudumc samen met negen partners uit zeven landen de perioperative patiëntveiligheid verbeteren. SAFEST heeft de ambitie om een ​​beslissende rol te spelen in de verbetering van patiëntveiligheid en perioperatieve zorg, door de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van patiëntgerichte, evidence-based, gestandaardiseerde werkwijzen voor perioperatieve zorg in 10 ziekenhuizen en hun continuüm van zorgnetwerken in 5 EU-landen.

SAFEST

SAFEST is één van de gehonoreerde Horizon projecten waar het Radboudumc partner van is. Vanuit verschillende disciplines uit meerdere EU-landen wordt binnen het SAFEST-project samengewerkt aan de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van patiëntgerichte, evidence-based, gestandaardiseerde werkwijzen voor perioperatieve zorg. De doelpopulatie in dit project zijn patiënten, patiëntvertegenwoordigers, zorgverleners en managers, wetenschappelijke verenigingen, organisaties voor kwaliteit en veiligheid in de gezondheidszorg en beleidsmakers op het gebied van de gezondheidszorg. Als eindproducten beoogt dit project uitkomstmaten voor patiëntveiligheid in perioperatieve zorg, richtlijnen met werkwijzen voor patiëntgerichte perioperatieve zorg, een online benchmarking en zelfevaluatieplatform, een internationaal samenwerknetwerk, patiëntmateriaal in lekentaal en een toolbox met perioperatieve trainingsmateriaal op te leveren.

Het onderzoeksteam van het Radboudumc staat onder leiding van dr. Hilly Calsbeek, senior onderzoeker IQ healthcare. Het Radboudumc wordt verder vertegenwoordigd door dr. Yvette Emond, post-doc onderzoeker IQ healthcare en dr. Anita Heideveld-Chevalking, coördinator patiëntveiligheid OK.

Verbetering van kwaliteit en patiëntveiligheid van perioperatieve zorg door standaardisatie en harmonisatie van perioperatieve zorg in Europa

Een mooie basis van het programma is o.a. gezet tijdens het promotieonderzoek IMPROVE van Yvette Emond en zal nu doorontwikkeld en toegepast gaan worden in uiteindelijk meer dan 100 ziekenhuizen uit de 27 EU lidstaten en mogelijk buiten de EU. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillen tussen de deelnemende landen. Bijvoorbeeld: hoe is de dataverzameling georganiseerd? Hiervoor heeft ieder land een landcoördinator en biedt de studie begeleiding per land. Het project zal bestaan ​​uit 5 hoofdfasen:

  • Fase 1. Ontwikkeling van de SAFEST gestandaardiseerde werkwijzen voor perioperatieve zorg
  • Fase 2. Begeleide zelfevaluatie van de SAFEST gestandaardiseerde werkwijzen
  • Fase 3. Identificatie van verbeterprioriteiten en ontwikkeling van driverdiagrammen en actieplannen
  • Fase 4. Opzetten van een Perioperatief Quality Improvement Learning Collaborative (PQILC) om de lokale implementatie in (eerst 10) ziekenhuizen te ondersteunen bij de effectieve en betaalbare implementatie van de gestandaardiseerde werkwijzen
  • Fase 5. Evaluatie van de effectiviteit van de SAFEST-strategie en monitoring voor verbetering van de patiëntveiligheid

Daarnaast zal een groep patiënten toezicht houden op de verschillende activiteiten binnen het project en participeren gedurende de gehele looptijd van het project. De betrokkenheid van patiënten zorgt ervoor dat hun perspectief in elke fase van het project wordt meegenomen. Ook zullen de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en kosten van de studie worden geëvalueerd.

Het project heet SAFEST en is een samenwerking tussen partners in Spanje: Avedis Donabedian Research Institute (tevens coördinator) en SENSAR; Nederland: Radboudumc en NIVEL; Portugal: NOVA University Lisbon; Estland: University of Tartu; Duitsland: OptiMedis AG; België: European Hospital and Healthcare Federation (HOPE) en European Society of Anaesthesiology and Intensive Care; en Tsjechië: Spojena Akreditacni Komise Ops (SAK). Het totale toegekende bedrag is 4.998.778 euro, waarvan 519.186 euro bestemd is voor het onderzoek door het Radboudumc en lokale implementatie-activiteiten in Nederland: in het Radboudumc en in het Martini Ziekenhuis. Het project loopt van 1 juni 2022 tot 1 juni 2026.

Meer informatie over het SAFEST-project vindt u hier:

🔗 https://www.safestsurgery.eu

Of volg SAFEST op Twitter en LinkedIn

 

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht