Nieuwe cursus ‘Methods for design of applied clinical research’

In wetenschappelijk onderzoek zijn de vraagstelling en een passende opzet cruciaal voor het bereiken van valide resultaten. Als de methodologie van het onderzoek niet goed geborgd is, komt de kwaliteit van het onderzoek onder druk te staan. Voor zowel onderzoekers als niet-onderzoekers zijn de methodologische borging en een juiste opzet van een onderzoek vaak lastige onderwerpen. Om hier concrete handvatten voor te bieden, start in januari 2024 de nieuwe post-initiële cursus ‘Methods for design of applied clinical research’.

De cursus richt zich specifiek op de opzet van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Aan bod komen methodologische onderwerpen zoals het kiezen van een passend onderzoeksdesign bij een vraagstelling, verschillende typen designs voor gerandomiseerde en niet-gerandomiseerde trials en observationeel onderzoek, selecteren van de studiepopulatie en toepassen sampling methoden, verschillende soorten bias en modellen voor causaliteit.  In deze unieke cursus leren we deelnemers om de methodologische onderzoeksopzet en dataverzameling van een studie te optimaliseren en wetenschappelijke artikelen kritisch te beoordelen.

De doelgroepen voor deze cursus zijn promovendi, zorgprofessionals, beleidsmakers, en iedereen die zijn/haar kennis over onderzoeksmethodologie en epidemiologie wil vergroten. De cursus is een mix van interactieve presentaties en kleinschalige individuele en groepsopdrachten. Ook wordt de mogelijkheid geboden om de methodologie van een eigen onderzoeksvoorstel te verfijnen onder begeleiding van ervaren epidemiologen en methodologen.

Meer cursusinfo hier (Nederlands) en hier (Engels).

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht