Benoeming Getty Huisman – de Waal tot universitair hoofddocent

Getty_Huisman.jpg

Wij zijn trots op collega dr. Getty Huisman – de Waal, die benoemd is tot universitair hoofddocent (Associate Professor) ‘Passende verpleegkundige zorg voor chirurgische patiënten’ aan het Radboudumc / de Radboud University.

Getty doet onderzoek naar passende zorg (Beter Laten, Beter Doen, Essentiële zorg) in de dagelijkse verpleegkundige praktijk. Dit om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren, met alle huidige en toekomstige uitdagingen. Hiermee wordt invloed uitgeoefend op belangrijke patiëntuitkomsten zoals complicaties, herstel, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. De inzet van technologie speelt daarin een belangrijke rol; denk bijvoorbeeld aan VR bij pijn en continue monitoring van vitale functies. Maar ook leiderschap en zeggenschap zijn belangrijke thema’s in zorginnovatie en professionalisering van het vakgebied.

Getty werkt hiervoor samen met veel collega’s uit het ziekenhuis, maar ook daarbuiten (wijkverpleging, verpleeghuiszorg).

 “Ik streef naar passende zorg voor iedere individuele patiënt.”
Getty Huisman-de Waal

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht