Oratie Stef Groenewoud

Foto Stef 2022

“Waar je woont, is hoe je sterft”: Oratie Stef Groenewoud

Op 2 juni 2023 aanvaardde dr. Stef Groenewoud (IQ Health) het ambt van bijzonder hoogleraar op de Lindeboom Leerstoel Ethiek van de Zorg aan de Protestantse Theologische Universiteit Kampen/Utrecht. Zijn inaugurele rede werd gehouden in de Janskerk te Utrecht en was getiteld “Waar je woont, is hoe je sterft. Ethische reflecties op recht(v)(w)aardige zorg rond het levenseinde”.

In zijn rede verbond Groenewoud twee kernthema’s uit zijn werk – goede zorg rond het levenseinde en geografische variatie – en gaf daarop een ethische reflectie. Zijn doel was om uit te komen bij een onderzoeksagenda voor de komende vier jaar.

Lees hier de rede.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht