Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Introductiecursus Kwalitatieve onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg (IKO)

Cursusinformatie
Kwalitatief onderzoek is aangewezen als het gaat om ervaringen van mensen, thema´s waarover weinig bekend is of de context waarin een gebeurtenis plaatsvindt. Het gaat hierbij om het weergeven van een zo compleet mogelijk beeld van de werkelijkheid.

Voorbeelden hiervan zijn het bestuderen van de impact die het ontvangen van de diagnose dementie heeft op de patiënt en diens familie, het opsporen van de problemen bij transfers tussen eerste en tweede lijn en de besluitvorming rondom de laatste levensfase.

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek weten elkaar steeds beter te vinden. Kwalitatief onderzoek kan bij een gerandomiseerde gecontroleerde trial meer inzicht verschaffen over de daadwerkelijke uitvoering en de knelpunten die daarbij optreden. Dit helpt bij het verklaren van het effect van de interventie en het opstellen van nieuwe hypothesen. De methodologische vereisten voor het uitvoeren en analyseren van kwalitatief onderzoek vergen een specifieke expertise en vaardigheid.

Het programma is interactief. Er is ruime aandacht voor problemen in lopend onderzoek van cursisten.

Programma volgt nog voor de eerstvolgende training.

Data en locatie

Ma 17 en Di 18 mei 2021 -  maximaal aantal cursisten bereikt

Ma 11 en Di 12 oktober 2021

De cursusdagen duren van 9:00 – 17:00 u. Locatie van de cursus is Kasteel Heyendaal te Nijmegen (terrein Radboudumc).

Kosten: € 630,--

Voertaal: Nederlands

Coördinatie: Dr. Anke Oerlemans (anke.oerlemans@radboudumc.nl)

Informatie en inschrijving 

Voor meer informatie over o.a. het programma en de inschrijving kunt u contact opnemen met Alice van Eijk: alice.vaneijk@radboudumc.nl 

Download inschrijfformulier

 

< terug naar het overzicht