Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Kwalitatieve onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg

Cursusinformatie
Kwalitatief onderzoek is aangewezen als het gaat om ervaringen van mensen, thema´s waarover weinig bekend is of de context waarin een gebeurtenis plaatsvindt. Het gaat hierbij om het weergeven van een zo compleet mogelijk beeld van de werkelijkheid.

Voorbeelden hiervan zijn het bestuderen van de impact die het ontvangen van de diagnose dementie heeft op de patiënt en diens familie, het opsporen van de problemen bij transfers tussen eerste en tweede lijn en de besluitvorming rondom de laatste levensfase.

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek weten elkaar steeds beter te vinden. Kwalitatief onderzoek kan bij een gerandomiseerde gecontroleerde trial meer inzicht verschaffen over de daadwerkelijke uitvoering en de knelpunten die daarbij optreden. Dit helpt bij het verklaren van het effect van de interventie en het opstellen van nieuwe hypothesen. De methodologische vereisten voor het uitvoeren en analyseren van kwalitatief onderzoek vergen een specifieke expertise en vaardigheid.

Het programma is interactief. Er is ruime aandacht voor problemen in lopend onderzoek van cursisten.

Download programma voor de eerstvolgende training.

Datum en locatie

21 & 22 oktober 2019 (VOL)
21 & 22 januari 2020
19 & 20 mei 2020
6 & 7 oktober 2020

De cursus wordt gegeven in het Radboudumc, nadere gegevens volgen na aanmelding.

Kosten
€ 630,--

Voertaal:
Nederlands

Coördinatie
Dr. Anke Oerlemans (anke.oerlemans@radboudumc.nl)

Informatie en inschrijving 

Alice van Eijk: alice.vaneijk@radboudumc.nl

Inschrijving via de website.

 

< terug naar het overzicht