Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Behavioural Medicine and Health psychology

De leerstoel Behavioural Medicine and Health psychology richt zich op onderzoek naar het ondersteunen van een gezonde leefstijl en zelfmanagement (inclusief therapietrouw) in de context van de publieke en curatieve gezondheidszorg.

Er is veel kennis over hoe gezond gedrag effectief ondersteund kan worden, maar de impact van die kennis op de praktijk is nog te beperkt. De leerstoel richt zich op het overkomen van 3 relevante barrières: 1. Het genereren van meer robuuste evidentie over de klinische en kosteneffectiviteit van gedragsinterventies in de zorg. 2. Het ontwikkelen en toepassen van innovatieve methoden voor evidence syntheses, om de effecten van gedragsinterventies beter in kaart te kunnen brengen. 3. Methoden ontwikkelen om de gedragswetenschappen fundamenteler te integreren in de gezondheidszorg.

Een ongezonde leefstijl heeft invloed op onze fysieke gezondheid, welzijn, draagt bij aan sociaal-economische gezondheidsverschillen, en leidt tot grote kosten voor de maatschappij. Dit geldt voor gezonde mensen maar ook als mensen patiënt worden, kunnen ze vaak invloed uitoefenen op het verloop van de ziekte en de effectiviteit van een medische behandeling. Bijvoorbeeld door medicatie te gebruiken, te stoppen met roken, gewicht te verliezen, of meer te bewegen. Dit is echter niet eenvoudig (denk aan al je eigen niet-waargemaakte gezonde voornemens). De maatschappij en de gezondheidszorg is er in de regel niet voor ingericht om dit effectief te ondersteunen. Zorgprofessionals hebben geregeld niet de tijd, incentives, vaardigheden en kennis om effectieve gedragsondersteuning aan te bieden. Veel mensen veranderen hun gedrag of vallen terug. Gezien het enorme belang van gezonder gedrag en een gezondere omgeving, voor de burger. patiënt en de maatschappij – ligt op dit thema ‘Preventie’ wellicht wel de grootste uitdaging voor de gezondheidszorg in de komende decennia.

Prof.dr. Marijn de Bruin geeft inhoudelijk leiding aan dit thema.