Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ergotherapie

Leerstoel Ergotherapie
'Meer eigen regie, participatie en gezondheid' 

De leeropdracht betreft het komen tot “Excellence in Occupational Therapy” in onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg en richt zich daarbij op het bevorderen van de eigen regie, participatie in betekenisvolle activiteiten en de gezondheid van kwetsbare cliënten en hun mantelzorgers.

Het onderzoek wordt vormgegeven in 3 onderzoeksthema’s:

  1. De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van  evidence-based Ergotherapie (binnen de interdisciplinaire keten van zorg en welzijn); (hieronder valt ook onderzoek naar werkingsmechanismen);
  2. Het inzetten van technologie en e-health om de ergotherapeutische zorg te verbeteren en monitoren;
  3. Waardegedreven Ergotherapie: hoe kan de (meer)waarde van Ergotherapie in het interdisciplinaire netwerk optimaal benut en geëvalueerd worden?

De leerstoel en onderzoeksgroep zal zich de komende 5 jaar met name richten op kwetsbare ouderen en cliënten met neurologische problematiek. Hieronder vallen de diagnosegroepen: Dementie, Parkinson, CVA, NMA (neuromusculaire aandoeningen), kinderen met Mitochondriële aandoeningen en kinderen met Cerebrale Parese.   

Prof.dr. Maud Graff geeft inhoudelijk leiding aan dit onderzoek