Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Organisatie Ziekenhuiszorg

De leerstoel Organisatie Ziekenhuiszorg is vooral gericht op de ontwikkeling van de ziekenhuiszorg. Vraagstukken waar deze leerstoel zich mee bezighoudt zijn onder meer: hoe ziet het ziekenhuis van de toekomst er uit? Wat betekent dit voor professionals en patiënten? Welke invloed heeft digitalisering en technologie op de ziekenhuisorganisatie? Welke effecten heeft dit op de kwaliteit en betaalbaarheid van de ziekenhuiszorg?

Prof. dr. Bart Berden geeft inhoudelijk leiding aan de leerstoel Organisatie Ziekenhuiszorg.