Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Paramedische wetenschappen

De paramedische zorg omvat ergotherapie, fysiotherapie en logopedie. Deze zorg is er met name op gericht de gevolgen die ziekten hebben op het meedoen in de maatschappij zoveel mogelijk te beperken .

Paramedisch onderzoek is nog relatief jong. Een groot deel van het onderzoek is dan ook het ontwerpen van effectieve, klinisch relevante, veilige en doelmatige paramedische interventies. Kennis over de onderliggende mechanismen van motorisch leren wordt gebruikt om het effect van oefentherapie binnen de fysiotherapie, logopedie en ergotherapie te vergroten.

Paramedische interventies kunnen alleen effectief zijn als de patiënt de adviezen ook uitvoert. Een belangrijk thema in het onderzoek is dan ook het patiënten perspectief en het realiseren van gezamenlijke besluitvorming om therapie trouw te bereiken. Dit vraagt om een gedragsverandering bij patiënten en professionals en  inzicht in de factoren die de noodzakelijke gedragsverandering bevorderen dan wel belemmeren. 

De rol van de patiënt is niet alleen in de spreekkamer cruciaal. Een belangrijk thema in het onderzoek is ook de rol van de patiënt in de kwaliteitsverbetering van de  zorg. Beantwoord de zorg wel aan de vraag van de patiënt? Heeft de patiënt wel een inbreng in de keuzen rond de zorg? Worden wel de juiste uitkomstmaten wel  gebruikt? Hoe doelmatig is de kwaliteitsbeoordeling in de zorg? En hoe weeg je dan de waarde van de paramedische zorg? 

Waardegedreven paramedische zorg in interdisciplinaire netwerken

De focus van de leerstoel is waardegedreven paramedische zorg in interdisciplinaire netwerken. Paramedische zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten, leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van herstel en het leren omgaan met een ziekte of aandoening in het dagelijks leven. Het onderzoek en onderwijs binnen de nieuwe leerstoel richt zich enerzijds op kwaliteitsbevordering en implementatie van paramedische zorg in het interdisciplinaire netwerk; en anderzijds op het ontrafelen van werkingsmechanismen en evaluatie van nieuwe technologieën en behandelstrategieën van paramedische zorg

Prof. dr. Philip van der Wees geeft inhoudelijk leiding aan het paramedische onderzoek.