Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Patientgerichte innovatie

Patiëntgerichte innovaties vormen een belangrijk onderdeel van 'Personalised Medicine', het brede concept waarbij zorg nauw aansluit bij de karakteristieken van de individuele patiënt.

Voorbeelden van patiëntgerichte innovaties zijn persoonlijke communities, wiki's voor het maken van richtlijnen en folders, verbetering van patiëntgerichtheid en beslissingsondersteunende app's. Deze innovaties zijn vaak complex en dynamisch. De wetenschappelijke uitdaging daarbij is hoe je bewijs genereert en interpreteert. 

Bewijsvoering binnen EBM is gebaseerd op interventieonderzoek op groepen, maar voor de bewijsvoering binnen Personalised Medicine zijn nieuwe concepten en methoden nodig.

Binnen het Radboudumc is op meerdere plaatsen de nodige interesse en expertise aanwezig, waarbij de uitdaging is deze te bundelen tot een netwerk voor evaluatie van patiëntgerichte innovaties. De leerstoelhouder zal hierbij een belangrijke rol vervullen.

Prof.dr. Jan Kremer geeft inhoudelijk leiding aan het onderzoek naar patiëntgerichte innovatie bij IQ healthcare.