Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Persoonsgerichte oncologische keten- en netwerkzorg

De leerstoel Persoonsgerichte oncologische keten- en netwerkzorg onderzoekt de wijze waarop zorg voor patiënten met kanker meer persoonsgericht en beter georganiseerd kan worden, waarbij de patiënt eigen regie houdt. 

De onderzoek richt zich op het verbeteren van de persoonsgerichtheid van de oncologische zorg, onder meer door implementatie van samen beslissen en eHealth-tools voor eigen regie van patiënten met kanker.

Gesprekken tussen patiënten en zorgverleners zijn vaak gericht op de wetenschappelijke kennis over een ziektebeeld, bijvoorbeeld mogelijke behandelingen. De persoonlijke situatie van een patiënt is echter van groot belang bij het uitstippelen van de juiste route. Er wordt onderzocht hoe de patiënt meer centraal kan worden gesteld en hij of zij eigen regie kan nemen. Het onderzoek richt zich ook op het verbeteren van de samenwerking en coördinatie van de oncologische zorg via het optimaliseren van keten- en netwerkzorg.

Eén van de huidige onderzoekslijnen richt zich op vrouwen die drager zijn van het BRCA-gen, dat een verhoogde kans op eierstokkanker geeft. Via een keuzehulp kunnen vrouwen binnen studieverband kiezen tussen twee verschillende behandelingen om de kans op eierstokkanker te verlagen. Een eerste studie liet goede resultaten zien, waardoor de veiligheid nu in internationaal verband onderzocht wordt, wederom gebruik makend van de keuzehulp.

Een ander onderzoeksthema is het verbeteren van samenwerking tussen zorgverleners van verschillende afdelingen wordt onderzocht, zowel binnen als buiten het Radboudumc. Voor de pathologie bestaan inmiddels voor vele aandoeningen gestructureerde verslagleggingsformulieren. Het gebruik hiervan verbetert de volledigheid en eenduidigheid van de pathologieverslagen. Uiteindelijk verhoogt het zelfs de overleving op bijvoorbeeld darmkanker als de manier van verslaglegging volledig en uniform is. Deze formulieren worden echter nog niet door iedereen gebruikt. In een implementatieproject, gesubsidieerd door het KWF, wordt dit verbeterd. Onderzoek hiernaar wordt nu ook bij andere disciplines opgezet.

Prof. dr. Rosella Hermens geeft inhoudelijk leiding aan dit onderzoek.