Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Trends en Patronen in Kanker en Zorg

De leerstoel ‘Trends en Patronen in Kanker en Zorg’ zoekt naar antwoorden op onderstaande vragen om de maatschappelijke discussie te kunnen voeren:

  1. Bestaan er geografische verschillen / ruimtelijke patronen in het voorkomen van kanker en de daaraan gerelateerde curatief en palliatief zorggebruik in Nederland?
  2. Hoe moeten deze verschillen worden geduid en wat betekenen deze in internationaal perspectief?
  3. Zijn er trends en praktijk variaties vanuit de NKR als population based registry sinds 1989 te ontdekken die aan 1 en 2 duiding kunnen geven?

Prof.dr. Thijs Merkx geeft inhoudelijk leiding aan dit thema.